Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidento kalbos ir sveikinimai

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis konferencijoje „Europos horizontas: galimybės Lietuvai“

2021-03-30

Gerb. Komisare, p. Generalini Direktoriau, Garbingieji svečiai, Ponios ir ponai, su didžiausiu malonumu sveikinu visus Jus, susirinkusius į šį renginį. Naujosios „Europos horizonto“ programos pristatymas – tai puiki nauja galimybė Lietuvai. Skatindama šalis ir mokslininkus dirbti kartu, ji suteiks naują impulsą inovacijoms, kurios yra būtinos mūsų klestėjimui ateityje. Dalyvaudami programoje „Europos horizontas“, galime išlaisvinti mūsų šalies potencialą ir sukurti ekologiškesnę, sveikesnę, labiau skaitmenizuotą ir įtraukią ateitį. 

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba Ukrainos Aukščiausiojoje Radoje

2021-03-19

Gerbiamas Aukščiausiosios Rados Pirmininke, Gerbiami Aukščiausiosios Rados nariai, Mieli broliai ir seserys ukrainiečiai, atvykau į Jūsų šalį su draugystės ir bendradarbiavimo žinia. Kreipiuosi į Jus sena ir garbinga kalba, kuri buvo ilgai persekiojama ir naikinama, tačiau nesunaikinta. Tikiuosi, kad šiandien ištarti žodžiai padės mums tiesti kelius į bendrą ateitį.

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas Seimo pavasario sesijos pradžios proga

2021-03-10

Gerbiami Seimo nariai, sveikinu Jus susirinkusius į pirmąją XIII kadencijos Seimo pavasario sesiją. Lygiai prieš 31 metus Aukščiausiosios Tarybos deputatai rengėsi svarbiausiam sprendimui savo gyvenime – nepriklausomos valstybės atkūrimui. Šiandien, nacionalinės šventės išvakarėse, mūsų laukia socialinių ir ekonominių santykių atgaivinimo iššūkis.

Informacija atnaujinta 2021.10.20 11:12