Lietuvos Respublikos Prezidentas

Šalies vadovas pasveikino Slovėniją Valstybingumo dienos metinių proga

2020-06-25

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda savo ir visų Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai pasveikino Slovėnijos Respublikos Prezidentą Borutą Pahorą ir Slovėnijos žmones Valstybingumo dienos metinių proga ir palinkėjo šaliai ir visiems jos gyventojams sveikatos, visokeriopos sėkmės ir klestėjimo.

„Norėčiau dar kartą padėkoti Jums, Jūsų Ekscelencija, už išreikštą solidarumą su Lietuva kovoje su COVID-19 pandemija. Tikiu, kad būdami vieningi sugebėsime sumažinti pandemijos ekonominius padarinius, taip pat būsime pasiruošę atremti galimus išbandymus ateityje. Svarbu sudaryti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms pasinaudoti Europos atgaivinimo fondo teikiamomis finansavimo galimybėmis“, – rašoma šalies vadovo sveikinime.

Pasak Prezidento, glaudūs Lietuvos ir Slovėnijos dvišaliai santykiai dar labiau sutvirtėjo prieš šešiolika metų kartu įstojus į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją. Lietuvą ir Slovėniją vienija panaši ES ateities vizija, abi šalys kartu dirba siekdamos bendrų tikslų: stiprinant NATO, užtikrinant saugumo stiprinimą regioniniu ir ES mastu bei remiant ES matomumą, vertybių sklaidą, ypač ES kaimynystėje. Valstybės vadovas pabrėžė, kad Rytų partnerystė – ne tik ekonominė integracija, bet ir geopolitinis projektas, todėl tikimės dar aktyvesnio Slovėnijos įsitraukimo bei palaikymo siekiant išlaikyti strateginę ir geopolitinę Rytų partnerystės politikos kryptį.

Prezidentas išreiškė viltį, kad stiprėjant Lietuvos ir Slovėnijos bendradarbiavimui abiejų šalių žmonėms atsivers naujų galimybių šį potencialą išnaudoti ir įgyvendinti abipusiškai naudingas iniciatyvas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.06.22 12:45

Atgal