Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas vyksta susitikti su Popiežiumi Pranciškumi

2019-11-06

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė lapkričio 7–8 dienomis vyksta vizito į Vatikaną ir Italiją. Pirmoji pora aplankys Šventąjį Sostą ir dalyvaus audiencijoje pas Popiežių Pranciškų. Vizito metu numatyti dvišaliai valstybės vadovo susitikimai su Italijos Prezidentu Sergio Mattarella ir Ministru Pirmininku Giuseppe Conte.

„Audiencija pas Popiežių Pranciškų man ir Dianai labai svarbus ir reikšmingas gyvenimo įvykis. Žadu padėkoti Popiežiui už jo nuolatinį dėmesį ir maldas, skirtas Lietuvai ir jos žmonėms. Lietuva visada jautė Šventojo Sosto paramą, ypač okupacijos metais. Esame dėkingi už priespaudos pasmerkimą ir padrąsinimą mums siekti laisvės. Šventasis Sostas niekada nepripažino Lietuvos okupacijos ir stiprino mūsų piliečių širdis. Vykstu su siekiu pasisemti įkvėpimo ir stiprybės iš Popiežiaus Pranciškaus ir perduoti mūsų žmonių linkėjimus“, – prieš vizitą teigė Prezidentas.

Po susitikimo su Popiežiumi šalies vadovas kalbėsis su Šventojo Sosto Valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, su kuriuo aptars dvišalius santykius ir užsienio politikos klausimus.

Šalies vadovas ir pirmoji ponia viešėdami Vatikane apžiūrės Šv. Petro baziliką, Aušros Vartų Dievo Motinos ir Čenstakavos Dievo Motinos koplyčias. Lydint Šv. Kazimiero kolegijos rektoriui kunigui Audriui Arštikaičiui, sustos prie Šv. Petro, Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II kapų.

Romoje valstybės vadovas susitiks su Italijos Prezidentu Sergio Mattarella ir Ministru Pirmininku Giuseppe Conte. Susitikimuose su valstybės pareigūnais Prezidentas kalbėsis apie dvišalius politinius, ekonominius ir kultūrinius santykius, bendradarbiavimą ES ir NATO. Žadama skirti dėmesio regiono saugumo klausimams Baltijos šalyse, Rusijos keliamų grėsmių aptarimui, migracijai.

Vizito metu planuojamas susitikimas su Maltos ordino Didžiuoju Magistru Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Lietuva su Maltos ordinu bendradarbiavimą puoselėja jau 27 metus. Šis ordinas artimas ir pirmajai šalies poniai, kuri aktyviai įsiliejo į maltiečių globojamus renginius Lietuvoje, palaiko jų puoselėjamas humanitarinės paramos idėjas visame pasaulyje. Rugsėjo 6 d. Diana Nausėdienė globojo Maltos ordino rengiamą labdaros akciją „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“, o gruodžio mėnesį ji atidarys „Maltiečių sriubos“ renginį, kuriame bus renkamos aukos skurstantiesiems.

Prezidentas ir pirmoji ponia taip pat aplankys Popiežiškąją lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją, kuri įkurta po Antrojo pasaulinio karo, kai Romoje įsikūrė kelios dešimtys iš Lietuvos išvykusių kunigų ir klierikų. Kolegija atliko Lietuvos atstovybės vaidmenį, telkė lietuvius ir tapo tikru lietuvybės centru. Iki šiol kolegijoje puoselėjamas tautiškumas, veikia lietuvių bendruomenė, organizuojami bendruomenės renginiai. Romoje pirmoji pora susitiks ir su lietuvių bendruomene.

Pirmajai poniai Dianai Nausėdienei vizito metu numatyta atskira programa: ji lankysis Šv. Sebastijono katakombose, Italijos Raudonojo Kryžiaus būstinėje ir Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje, lydint kunigui Mindaugui Malinauskui, žadama sustoti prie pirmojo lietuvių kardinolo Jurgio Radvilos kapo ir susipažinti su Jėzuitų ordino įkūrimo istorija.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2019.11.07 13:41

Atgal