Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas: svarbu skatinti mecenatystę

2021-07-14

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene trečiadienį lankėsi mecenato dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos pristatyme Valdovų rūmuose.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir VšĮ PK Fondas, vadovaujamas žinomo pramonininko ir kultūros mecenato dr. Prano Kiznio, pasiekė susitarimą, pagal kurį mecenatas įsigijo ir muziejui neatlygintinai perdavė saugoti bei eksponuoti ypač vertingą 23-jų paveikslų kolekciją. Ją sudaro XIV–XVII a. Italijos ir šioje šalyje dirbusių garsių dailininkų tapybos darbų rinkinys. Dalį paveikslų mecenatas dovanojo Valdovų rūmų muziejui, o kitus perdavė ilgalaikiam nuolatiniam saugojimui ir eksponavimui.

„Galime ir turime džiaugtis bei didžiuotis, kad mūsų šalyje yra kilnios dvasios žmonių, kurie, vedini meilės Lietuvai, asmeniškai prisideda prie to, jog kultūros lobiai mūsų šalyje būtų gausinami. Toks yra ir šio reikšmingo įvykio bei šiandienos renginio kaltininkas – pramonininkas ir mecenatas dr. Pranas Kiznis“, – sveikindamas susirinkusiuosius sakė Prezidentas.

Pasak šalies vadovo, dėl karų, gaisrų, priešiškų šalių kariuomenių grobimų Lietuva neteko labai daug kultūros turto: buvo suniokoti, nuo žemės paviršiaus nušluoti architektūros paminklai, išgrobstytos ir išvežtos europinio lygmens meno vertybių kolekcijos, kurių praeityje buvo apstu tiek šioje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje, tiek kituose Lietuvos dvaruose, bažnyčiose. Ne tik siekta mūsų šalies kultūros paveldą sunaikinti fiziškai, bet ir norėta itin reikšmingą vakarietiškos kultūros, mūsų istorinės tapatybės dėmenį ištrinti iš mūsų atminties.

Todėl ši mecenato dovana yra meninis paliudijimas, kad Lietuva buvo, yra ir bus Europos kultūrinės ir vertybinės erdvės dalimi.

Prezidento teigimu, svarbu skatinti mecenatystę, sudaryti sąlygas ir sukurti finansinius bei fiskalinius mechanizmus jos plėtrai. Džiugu, kai verslininkų bendruomenėje bręsta suvokimas, kad indėlis į kultūrą yra tikroji, ilgalaikė investicija į Lietuvos dabartį ir ateitį, gausinanti socialinę bei kultūrinę gerovę ir kurianti pilietinę pridėtinę vertę.

Renginyje taip pat dalyvavo parodos mecenatas dr. Pranas Kiznis, kultūros ministras Simonas Kairys, Valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.07.14 20:10

Atgal