Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui Kanadoje

2019-11-21

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Dariui Skusevičiui.

Prezidentas su ambasadoriumi aptarė glaudų Lietuvos ir Kanados dvišalį bendradarbiavimą ir jo stiprinimo galimybes. Abi valstybes sieja bendri politiniai ir saugumo interesai – glaudžiai bendradarbiaujama ne tik NATO, bet ir kituose daugiašaliuose forumuose (Jungtinės Tautos, Europos saugumo ir bendradarbiavo organizacija), kur pozicijos įvairiais tarpautinės darbotvarkės klausimais dažniausiai sutampa.

Susitikime taip pat kalbėta apie ekonominį bedradarbiavimą, kurį sustiprintų žemės ūkio produkcijos, informacinių ir finansų technologijų bei aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksportas. Pasak šalies vadovo, būtina plėsti verslo kontaktų tinklą Kanadoje, ieškoti tinkamų partnerių dalyvavimui verslo mugėse ir konferencijose, organizuoti Lietuvos pristatymus tikslinėms auditorijoms. 

Prezidentas ambasadoriui taip pat pabrėžė, kad Lietuvai itin svarbu palaikyti glaudžius ryšius su Kanados lietuvių bendruomene. Šioje šalyje gyvena beveik 50 tūkstančių lietuvių kilmės asmenų.

Sovietinės okupacijos laikotarpiu Kanada laikėsi Lietuvos okupacijos nepripažinimo politikos ir buvo viena pirmųjų valstybių, pripažnusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą 1991 m. rugpjūčio 26 d.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2019.11.21 11:55

Atgal