Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento pareiškimas dėl Sakartvelo

2021-02-25

Lygiai prieš 100 metų Raudonoji armija okupavo naujai įkurtą Sakartvelo demokratinę respubliką, sužlugdydama Sakartvelo tautos ambicingą ryžtą ir teisėtą troškimą tapti visateise tarptautinės bendruomenės nare. Liūdnai susiklosčius įvykiams, Sakartvelas prieš savo valią tapo Sovietų imperijos dalimi. 

Sovietams būdingos represijos ir priverstinė asimiliacija sunaikino šalies politinį ir intelektualųjį elitą. Vėlesni ilgi skausmingos okupacijos dešimtmečiai pasmerkė Sakartvelo gyventojus kančioms ir prievartai. 

Nepaisydama patirto teroro, tauta išsaugojo laisvės dvasią, kartais nerodomą arba slepiamą, tačiau ne ką mažiau puoselėjamą ir ginamą. Praėjus septyniems okupacijos dešimtmečiams Sakartvelas išgyveno dvasinį pakilimą, padėjusį atkurti nepriklausomybę ir valstybę, ir dar kartą gavo galimybę tapti gerbiama tarptautinės bendruomenės nare. 

Lietuva supranta okupacijų ir represijų sukeltą nežmonišką skausmą bei kovos už laisvę prasmę. Šią dieną suvokiame, ką teko patirti Sakartvelo tautai. 

Deja, bet pastarojo meto įvykiai Sakartvele ir opozicijos partijos lyderio sulaikymas kelia daug nerimo. Politinius sprendimus galima rasti tik vykstant nuoširdžiam dialogui.

Ambicingiems Sakartvelo europinės ir euroatlantinės integracijos siekiams būtina politinė vienybė ir suderinti veiksmai, įskaitant konstruktyvų ir tęstinį dialogą su visomis politinėmis partijomis.

Ir toliau esame pasiryžę visapusiškai remti Sakartvelo euroatlantinį kelią ir visas pastangas siekiant įveikti susiklosčiusią politinę situaciją. Lietuva yra pasirengusi tarpininkauti ieškant dialogo bei visų politinių partijų sutarimo.

Lietuva ir toliau tvirtai remia Sakartvelo ryžtą priešintis iki šių dienų tebesitęsiančiai Rusijos užgrobtų Sakartvelo teritorijų okupacijai. Tvirtai remiame Sakartvelo suverenitetą ir tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų teritorinį vientisumą bei siekius tapti transatlantinės šeimos nare.

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.02.25 20:30

Atgal