Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Grąžinta Lietuvos pilietybė valstybei nusipelniusiai Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei

2021-07-16

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Pilietybės įstatymu ir atsižvelgdamas į Pilietybės reikalų komisijos rekomendaciją, pasirašė dekretą, kuriuo Vokietijos pilietei Daliai Henke-Cijunskaite, turinčiai ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei, grąžino Lietuvos Respublikos pilietybę.

Dalia Henke-Cijunskaite yra Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, vadovaujanti šiai didžiausiai lietuvių diasporos organizacijai nuo 2015-ųjų. 2004 m. Dalia Henke-Cijunskaite padėjo įkurti iki šiol gyvuojančią lituanistinę Hamburgo mokyklą „Abėcėlė“, yra ne pelno siekiančios lietuvių ir vokiečių draugijos „LiT.art“ kultūros draugijos, padedančios užmegzti ryšius tarp Vokietijos ir Lietuvos menininkų, narė, Europos lietuvių kultūros centro Hiutenfelde įkūrėja, aktyvi daugybės renginių, skirtų lietuvių bendruomenėms, organizatorė.

Jau du dešimtmečius Dalios Henke-Cijunskaite aktyvi veikla padeda palaikyti lietuvių, gyvenančių 51-oje pasaulio šalyje, visuose žemynuose, nuolatinį ryšį su Tėvyne,  saugoti tautinį identitetą, skatinti lituanistinį švietimą ir puoselėti kultūrines tradicijas lietuvių bendruomenėse.

Dalios Henke-Cijunskaite nuopelnus Lietuvos valstybei įvertino ir rekomendacijas dėl pilietybės grąžinimo už nuopelnus pateikė buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje, Pasaulio lietuvių bendruomenė.

Dalios Henke-Cijunskaite ne pelno siekianti visuomeninė veikla yra svarbus indėlis vienijant lietuvių bendruomenes pasaulyje ir stiprinant lietuvybę. Savo aktyvia veikla ji reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos Respublikos galios ir autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Pilietybės įstatymas numato, kad kitų valstybių piliečiams, netekusiems Lietuvos Respublikos pilietybės ir turintiems ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta išsaugant turimą kitos šalies pilietybę.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.07.21 15:36

Atgal