Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas teikia D. Jočienės kandidatūrą į Konstitucinio Teismo pirmininkus

2021-06-09

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėją Danutę Jočienę šio teismo pirmininke.

Pasak šalies vadovo, D. Jočienės profesionalumas ir sukaupta vadovaujamo darbo patirtis įvairiose Lietuvos ir užsienio institucijose vertintini kaip neabejotini kandidatės privalumai siekiant eiti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas ir sėkmingai vadovauti šiam teismui.

Konstitucinio Teismo teisėja D. Jočienė paskirta 2014 m. kovo mėn.

D. Jočienė 1994–2003 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, docentė, prodekanė, nuo 2014 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė, profesorė. 1997–2001 m. ji buvo Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė, stažavosi įvairiose užsienio ir tarptautinėse institucijose. 2003–2004 m. D. Jočienė buvo Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete, 2004–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, 2011–2013 m. – šio teismo II skyriaus pirmininko pavaduotoja.

Kandidatė į Konstitucinio Teismo pirmininkus yra keleto knygų ir daugelio mokslinių straipsnių žmogaus teisių, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, konstitucinės teisės, Europos Sąjungos teisės, tarptautinių sutarčių teisės ir kt. klausimais autorė, įvairių tarptautinių konferencijų, seminarų bei tarptautinių mokymų dalyvė, pranešėja.

D. Jočienė taip pat yra Europos Tarybos ekspertė, dalyvaujanti HELP ir kitose Europos Tarybos programose, įvairių Europos Sąjungos programų ir tarptautinių teisėjų mokymo tinklų, Europos administracinių teismų asociacijos ekspertė, darbo grupių vadovė, pranešėja. Ji įrašyta į Vyriausybės Europos Žmogaus Teisių Teismui pateiktą ad hoc teisėjų sąrašą.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.06.09 08:48

Atgal