Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas priėmė generalinės prokurorės N. Grunskienės priesaiką

2021-01-14

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį vadovaudamasis Konstitucija ir Prokuratūros įstatymu bei pritarus Seimui pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė Nidą Grunskienę generaline prokurore penkeriems metams, ir priėmė jos priesaiką.

Naujoji Lietuvos Respublikos prokuratūros vadovė prisiekė būti ištikima Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, garbingai atlikti savo pareigas, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališka, sąžininga bei saugoti gerą prokuroro vardą.

Savo kalboje Prezidentas pabrėžė, kad per pastaruosius penkerius metus Prokuratūra patyrė nemažai teigiamų permainų: buvo stiprinamos prokurorų socialinės garantijos, optimizuojamas institucijos darbas, ne viena rezonansinė byla perduota teismams, pradėtas įgyvendinti pranešėjų apsaugos procesas. Šių darbų tęstinumo šalies vadovas tikisi ir iš naujosios generalinės prokurorės.

Pasak Prezidento, N. Grunskienei teks iššūkis kurti ateities Prokuratūrą, kuri pajėgtų tvirtai ir principingai stovėti viešojo intereso sargyboje ir taip prisidėtų prie teisingumo bei visuotinės gerovės Lietuvoje įtvirtinimo. Prokurorai privalo būti nepriklausomi organizuojant ikiteisminį tyrimą ir laikytis aukščiausių etikos standartų. Siekiant geriausių rezultatų baudžiamosiose bylose, turi būti užtikrinama sisteminė vidaus kontrolė ir rizikos vertinimas.

Šalies vadovo vertinimu, taip pat būtina siekti efektyvesnio baudžiamojo proceso, trumpinti pernelyg ilgus ikiteisminių tyrimų terminus, tobulinti ikiteisminio tyrimo veiksmų apskundimo tvarką. Prezidentas tikisi iš Prokuratūros glaudesnio bendradarbiavimo su pagrindinėmis teisėkūros institucijomis ir didesnio dėmesio prokurorų kompetencijoms, visų pirma finansinių, korupcinių nusikaltimų ir nusikaltimų elektroninėje erdvėje srityse.

Prezidentas taip pat paragino naująją generalinę prokurorę kurti pasitikėjimu grįstus santykius Prokuratūros viduje, pritraukti naujų žmonių su šviežiomis idėjomis, daugiau dėmesio skirti komunikacijai. Šalies vadovo vertinimu, N. Grunskienė yra patyrusi ir prokurorų bendruomenės gerbiama, sistemos stiprybes bei silpnąsias vietas išmananti vadovė, kuriai pavyks sutelkti prokurorus bendram tikslui.

„Tegul generalinės prokurorės principingumas ir stipri asmeninė motyvacija tampa ta jėga, kuri pastūmės Prokuratūrą dirbti efektyviau, leis pakelti prokuroro profesijos prestižą ir plėtoti dialogą su visuomene“, – sakė Prezidentas.

Vilniaus universitete teisininkės kvalifikaciją įgijusi N. Grunskienė nuo 2013 m. vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai. Ji turi 28 metų darbo prokurore patirtį, iš jų daugiau nei 10 metų – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų (ONKT) skyriuje, dalyvavo tiriant ne vieną rezonansinę bylą, palaikė valstybės kaltinimus teisiant organizuotas nusikalstamas grupuotes, vėliau specializavosi prekybos žmonėmis bylose.

Naujoji generalinė prokurorė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą už sėkmingą labai sudėtingų bylų tyrimą bei kitus įvertinimus ir padėkas už profesionaliai ir atsakingai atliktą darbą, 2013 m. kolegų buvo išrinkta „Metų prokurore“. N. Grunskienė dalyvavo ne vienoje darbo grupėje bei prokurorų veiklos komisijose, aktyviai pasisakydavo vertinant teisės aktų projektus ir siūlant teisinio reguliavimo tobulinimo idėjas.

Pagal Konstitucijos 118 straipsnį generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Prokuratūros įstatymas numato, kad generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.01.14 11:54

Atgal