Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Šalies vadovas vetavo Vietos savivaldos įstatymo pataisas

2020-10-29

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda atsižvelgdamas į Lietuvos savivaldybių asociacijos prašymą grąžino Seimui pakartotinai svarstyti 2020 m. spalio 15 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo pataisas, numatančias privalomą seniūnijų steigimą visose savivaldybėse.

Pasak šalies vadovo, tokia įstatymo nuostata prieštarauja visiškai neseniai, 2020 m. rugsėjo 3 d., politinių partijų pasirašytam memorandumui dėl savivaldos stiprinimo, sudaro prielaidas ignoruoti vietos bendruomenių viešuosius interesus bei didinti savivaldybių biurokratinį aparatą. Įstatymo pakeitimai pažeidžia konstitucinį savivaldos savarankiškumo ir veiklos laisvės principą, taip pat Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su vietinės valdžios institucijų teise savarankiškai nustatyti savo vidinę administracinę struktūrą, atitinkančią vietinių gyventojų poreikius ir užtikrinančią veiksmingą valdymą.

„Vienašališkas sprendimas įpareigoti savivaldybes steigti seniūnijas prieštarauja pastangoms šalyje formuoti bendradarbiavimo kultūrą. Raginu toliau stiprinti pasitikėjimu bei partneryste grįstus centrinės ir vietos valdžios santykius“, – sakė Prezidentas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo priimtas įstatymas nenumato skirti papildomų lėšų savivaldybėms, kuriose privalėtų būti steigiamos seniūnijos. Tai reiškia, kad visa privalomo seniūnijų steigimo finansinė našta būtų perkeliama savivaldybėms ir jų gyventojams. Prezidento nuomone, tai apribotų savivaldybių konstitucines biudžeto formavimo ir įgyvendinimo teises, kaip ir savivaldybių galimybes savo biudžetų lėšas panaudoti vietos bendruomenių poreikiams užtikrinti.

Šalies vadovas siūlo laikyti nepriimtu Vietos savivaldos įstatymo 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-3327. Prezidentas taip pat grąžino Seimui su šiuo įstatymu susijusį kitą Seimo 2020 m. spalio 15 d. priimtą Vietos savivaldos įstatymo  pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XIII-3328 bei siūlo patikslinti šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, numatant, kad savivaldybių, kuriose neįsteigtos seniūnijos, tarybos nariai galėtų turėti ne daugiau trijų visuomeninių padėjėjų.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.10.29 16:03

Atgal