Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta dėl akademiko Vytauto Ambrazo mirties

2018-02-25

Netekome iškilaus filologo, istorinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjo Vytauto Ambrazo. Profesorius į kalbotyros mokslo istoriją įrašė daugybę reikšmingų darbų, tapusių tvirtu dabartinės lietuvių kalbos tyrinėjimų pagrindu.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta dėl akademiko Zigmo Zinkevičiaus mirties

2018-02-20

Lietuva neteko Zigmo Zinkevičiaus – iškilaus kalbininko, baltisto, dialektologo, žymiausio istorinės kalbotyros tyrinėtojo. Fundamentalūs ilgamečio Vilniaus universiteto profesoriaus mokslo darbai leido pažinti mūsų kalbos ir tautos praeitį, suvokti jos kilmę, stiprinti lietuvybę ir tautinę...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Irano Islamo Respublikos Prezidentui Hassanui Rouhani dėl daugybę gyvybių pareikalavusios lėktuvo katastrofos

2018-02-18

Jūsų Ekscelencija, reiškiu nuoširdžią užuojautą Irano žmonėms dėl daugybę gyvybių pareikalavusios lėktuvo katastrofos. Linkiu visokeriopos stiprybės ir ištvermės aukų šeimoms, artimiesiems ir visiems Irano gyventojams. Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta dėl kompozitoriaus Vaclovo Paketūro mirties

2018-02-15

Atsisveikiname su talentingu kompozitoriumi ir pedagogu Vaclovu Paketūru. Visai Lietuvai gerai pažįstamos kompozitoriaus V. Paketūro sukurtos dainos, kurių didelė dalis savo skambesiu tokios artimos mūsų tautos kūrybai. Jos plačiai skambėjo ir dar skambės dainų šventėse, koncertuose,...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Danijos Karalienei Margaritai II dėl jos vyro Princo Henriko netekties

2018-02-14

Jūsų Didenybe, prašau priimti nuoširdžią mano ir Lietuvos žmonių užuojautą dėl Jūsų mylimo vyro, Jo Karališkosios Prakilnybės Princo Henriko mirties. Tai didelė netektis Jūsų šaliai, Karališkajai Šeimai ir visiems Danijos žmonėms. Jūsų Didenybe, maloniai prisimename Jūsų ir Princo Henriko...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Rusijos Federacijos vadovui Vladimirui Putinui dėl lėktuvo katastrofos

2018-02-11

Jūsų Ekscelencija, reiškiu nuoširdžią užuojautą Rusijos žmonėms dėl daugybę gyvybių pareikalavusios lėktuvo katastrofos. Linkiu stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems.

Informacija atnaujinta 2019.06.04 11:13