Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Sveikatos ekspertų taryba

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva buvo suformuota COVID-19 pandemijos valdymo ekspertų grupė – Sveikatos ekspertų taryba, kuri analizuoja, vertina ir atsakingoms institucijoms teikia rekomendacijas dėl viruso plitimo stabdymo.

Sveikatos ekspertų tarybos veikla organizuojama trimis – Situacijos analizės ir prognozavimo, Visuomenės sveikatos priemonių, Sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo – grupėmis, taip ieškant atsakymų į svarbiausius su pandemijos valdymu ir žmonių sveikatos apsauga susijusius klausimus. 

2020 metų spalį suformuota taryba siekė užtikrinti, kad pandemijos valdymo planai būtų efektyviai įgyvendinti formuojantis naujai valdančiajai daugumai ir keičiantis Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei. Šių metų sausį taryba pakeitė savo veiklos pobūdį ir susikoncentravo į ilgalaikius ir strateginius kovos su pandemija ir sveikatos apsaugos valdymo klausimus. Ji taip pat pataria Prezidentui tarptautiniais pandemijos valdymo klausimais prieš jo susitikimus Europos Vadovų Taryboje.


Prezidento susitikimai su Sveikatos ekspertų taryba

 1. Pirmasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba
 2. Antrasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos rekomendacijos
 3. Trečiasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos prognozės bei rekomendacijos
 4. Ketvirtasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 5. Penktasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 6. Šeštasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 7. Septintasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekpertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 8. Aštuntasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos 
 9. Devintasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 10. Dešimtasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 11. Vienuoliktasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos
 12. Dvyliktasis Prezidento susitikimas su Sveikatos ekspertų taryba ir Tarybos situacijos vertinimas bei rekomendacijos

Sveikatos ekspertų tarybos sudėtis

Situacijos analizės ir prognozavimo grupė

 • Prof. Mindaugas Stankūnas, LSMU Sveikatos vadybos katedros profesorius
 • Dr. Algis Džiugys, modeliuotojas, Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojas
 • Dr. Romualdas Gurevičius, Higienos instituto sveikatos statistikos ekspertas
 • Prof. Juozas Augutis, VDU rektorius
 • Prof. Alfredas Račkauskas, VU Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkas
 • Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius
 • Prof. Audronė Jakaitienė, VU profesorė, statistikos ekspertė
 • Dr. Vaidotas Zemlys-Balevičius, duomenų mokslininkas

Visuomenės sveikatos priemonių grupė

 • Prof. Edita Sužiedėlienė, VU mokslo prorektorė
 • Dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė
 • Prof. Aurelija Žvirblienė, VU Gyvybės mokslų vyriausioji mokslo darbuotoja, VU Medicinos fakulteto profesorė
 • Neringa Tarvydienė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos direktorė
 • Prof. Ramunė Kalėdienė, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
 • Prof. dr. Nida Žemaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Doc. dr. Paulius Skruibis, VU docentas
 • Prof. Astra Vitkauskienė, Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos vadovė
 • Doc. Dr. Dalius Vitkus, VšĮ VUL Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centro vadovas, VU MF Biomedicinos mokslų instituto docentas
 • Mjr. Gintautas Ciunis, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Karinių viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas

Sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo grupė

 • Prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU prorektorius
 • Doc. Kęstutis Stašaitis, LSMU Kauno klinikos direktorius medicinai ir slaugai
 • Prof. Auksė Mickienė, LSMU Infekcinių ligų klinikos vadovė
 • Prof. Ligita Jančorienė, VU Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė
 • Prof. Vytautas Kasiulevičius, VU Medicinos fakulteto prodekanas (iki 2021-02-01)
 • Šarūnas Mačinskas, Kauno klinikų Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas
 • Aušra Motiejūnienė, VUL Santaros klinikų direktorė valdymui
 • Prof. Tomas Jovaiša, Londono Karalienės ligoninės Intensyviosios pagalbos sektoriaus vadovas
 • Remigijus Mažeika, Šiaulių ligoninės vadovas

Informacija atnaujinta 2021.02.25 16:18