Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Teismai tampa dar atviresni

2017-07-19

Trečiadienis, liepos 19 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Teismų įstatymo ir susijusių įstatymų pataisas, kuriomis siekiama didesnio teismų atvirumo ir jų veiklos viešumo. 

Priėmus šias pataisas, teismuose bus leidžiama daryti garso ir vaizdo įrašus teisėjams skelbiant sprendimus. Pateikus prašymą teismas leis visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais teismo sprendimo paskelbimą transliuoti, filmuoti, fotografuoti, jo metu daryti garso ar vaizdo įrašą. 

Prezidentės inicijuotomis pataisomis bus sudarytos sąlygos visuomenei plačiau susipažinti su teismų sprendimais ir jų argumentais. Teisėjai bus skatinami atsakingiau ir suprantamiau motyvuoti bei pristatyti visuomenei savo priimamus sprendimus, o tai didins teismų darbo kokybę ir skatins visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema.

Iki šiol teismų procesus fiksuoti techninėmis priemonėmis buvo draudžiama, išskyrus garso įrašų darymą išimtiniais atvejais. Tai ribojo visuomenės galimybes susipažinti su teismų priimamais sprendimais ir jų motyvais. 

Įstatymų pataisos, kurios įsigalios 2018 m. liepos 1 d., sulaukė ne tik nacionalinių institucijų palaikymo, bet ir palankaus Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO), taip pat EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) ekspertų vertinimo. 

Techninių priemonių naudojimas teismuose su ribojimais leidžiamas daugelyje Europos valstybių, pvz., Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje ir kitose. 

Teismų sistemos skaidrumas ir jų veiklos tobulinimas yra vienas svarbiausių Prezidentės prioritetų. Siekiant atviresnės ir skaidresnės teismų sistemos bei efektyvesnės teismų veiklos, netoleruojamos jokios galimos korupcijos ar aplaidaus darbo apraiškos teismuose, Prezidentės iniciatyva visuomenės atstovai buvo įtraukti į teisėjų drausmės bylų nagrinėjimo procesą, patobulinti teisėjų atrankos kriterijai bei sustiprinta Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veikla, lėmusi spartesnį ir kokybiškesnį teisėjų korpuso formavimo procesą. 

Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, pasitikėjimas teismais 2017 metais pasiekė aukščiausią lygį per dvidešimt metų.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2017.07.19 11:29

Atgal