Lietuvos Respublikos Prezidentė

Registrų centras nebelobs valstybės sąskaita

2017-12-07

Ketvirtadienis, gruodžio 7 d. (Vilnius). Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas Valstybės informacinių išteklių valdymo, Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių, Mažųjų bendrijų ir Viešųjų įstaigų įstatymų pataisas, kurios leis valstybei ir savivaldybėms nemokamai naudotis valstybės registrais, sumažins Registrų centro įkainius ir biurokratinę naštą šalies gyventojams.

Dabar didžioji dalis valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų privalo mokėti už teikiamus ir už gaunamus duomenis iš valstybės registrų. Pasak Prezidentės, tokia situacija, kai valstybė priversta pirkti duomenis pati iš savęs, yra absurdiška, prasilenkia ne tik su viešojo administravimo principais, bet ir su Europos Sąjungos rekomendacijomis dėl nemokamo keitimosi informacija.

Įsigaliojus įstatymų pakeitimams, valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat savivaldybių institucijos ir įstaigos galės valstybės registrais naudotis nemokamai. Tai sumažins biurokratinę naštą gyventojams – žmonės nebus siuntinėjami iš vienos institucijos į kitą įvairių pažymų. Tokia praktika yra ir kaimyninėse Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, taip pat Airijoje, Portugalijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje.

Nepriklausomas kontrolės mechanizmas užtikrins ir tai, kad valstybės registrų taikomi įkainiai už duomenų registravimą ir teikimą būtų pagrįsti realiomis, o ne išpūstomis sąnaudomis, o tai leis sutaupyti valstybės biudžeto lėšų. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad už naudojimąsi registrais valstybė ir žmonės smarkiai permoka, nes taikomi įkainiai nebuvo peržiūrėti net 11 metų, ir konstatavo, kad kainos už duomenų teikimą neatitinka sąnaudų, todėl gali būti gerokai išpūstos.

Remiantis priimtomis nuostatomis, Ryšių reguliavimo tarnybai nuo 2019 m. bus pateikiami audituoti valstybės registrų tvarkytojų duomenys apie patirtas duomenų registravimo ir duomenų teikimo sąnaudas. Ryšių reguliavimo tarnyba įvertins nurodytų sąnaudų dydžio pagrįstumą ir iš valstybės biudžeto bus kompensuojamos tik tinkamai apskaičiuotos ir pagrįstos sąnaudos. Tai leis užkirsti kelią neefektyviai Registrų centro veiklai, kai valstybės biudžeto lėšomis nekontroliuojamai yra finansuojami išpūsti atlyginimai, premijos ar nekilnojamasis turtas kurortuose.

Nepriklausomas auditas parodė, kad Registrų centro veikla yra neefektyvi dėl didelių darbo užmokesčio ir kitų su duomenų teikimu nesusijusių sąnaudų. Nors įmonės pelningumas siekia vos 1 proc. ir ji yra dotuojama iš valstybės biudžeto, vien tik premijoms 2015 m. buvo išleista 72 tūkst. eurų.

Viešojo sektoriaus skaidrinimas, taip pat ir Registrų centro pertvarka, yra vienas iš Prezidentės įvardytų prioritetų Vyriausybei.

Įstatymų pataisos įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2017.12.07 16:31

Atgal