Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentė siūlo Seimui taisyti Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą

2018-10-24

Trečiadienis, spalio 24 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo Seimui taisyti Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą, kad jis atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę, būtų panaikintos įstatymo interpretavimo galimybės ir užkirstas kelias interesų grupėms juo piktnaudžiauti.

Valstybės vadovė atkreipia dėmesį, kad įstatyme nepaisoma konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimų kurti aiškų teisinį reguliavimą, tiksliai ir be dviprasmybių formuluoti teisės normas, todėl išlieka įstatymo interpretavimo galimybių.

Įstatyme metropoliteno priskyrimas geležinkelio transportui prieštarauja Europos Sąjungoje galiojančiam metropoliteno teisiniam reguliavimui, sudaro papildomų teisinių kliūčių įgyvendinti projektą pagal Lietuvos teisės aktus, todėl Prezidentė siūlo teisės aktų nuostatas tarpusavyje suderinti.

Nesant aiškaus teisinio reguliavimo, kyla klausimų dėl savivaldybės pareigos atsakingai vertinti savo finansines galimybes įgyvendinti metropoliteno projektą. Todėl Prezidentė siūlo įstatyme numatyti, kad savivaldybė prisiima visišką finansinę atsakomybę ne tik dėl projekto įgyvendinimo būdo pasirinkimo, bet ir dėl veiklos gyvybingumo palaikymo bei visas su tuo susijusias finansines rizikas.

Nėra aišku, kam – valstybei ar savivaldybei tenka prievolė dengti metropoliteno eksploatavimo metu susidariusius nuostolius, todėl įstatyme turi būti įvardyta konkrečiai, kad nuostolius dengia savivaldybė.

Prezidentė taip pat siūlo aiškiai apibrėžti savivaldybės atsakomybę dėl prisiimamų finansinių įsipareigojimų, kad ateityje būtų išvengta rizikos viešiesiems finansams, kai dėl nepamatuotų savivaldybės įsipareigojimų metropoliteno projekte jų našta būtų užkrauta valstybės biudžetui, apribojant jo galimybes finansuoti strateginius šalies prioritetus.

Valstybės vadovės įsitikinimu, įgyvendinant visuomenei svarbų projektą, pirmiausia turi būti užtikrinta valstybės interesų apsauga, o viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas turi būti skaidrus ir naudingas Lietuvos žmonėms.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2018.10.24 14:33

Atgal