Lietuvos Respublikos Prezidentė

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS SKIRIAMI AR TEIKIAMI SEIMUI SKIRTI VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VADOVAI, PAREIGŪNAI, KOMISIJŲ, TARYBŲ NARIAI

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kadencijos laikas

Kada paskirtas į užimamas pareigas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius
ŽALIMAS

Pirmininku paskirtas iki 2020 m. kovo mėn. trečiojo ketvirtadienio Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852, paskirtas Seimo 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. XII-1004
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas
PAŠILIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1K-513, pritarus Seimui 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2226
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
 
 

Žydrūnas
RADIŠAUSKAS

Margarita
ŠNIUTYTĖ-DAUGĖLIENĖ

Darius
KARČINSKAS

Generalinio prokuroro įgaliojimų laikui

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 2 d. dekretu Nr. 1K-543

Paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 23 d. dekretu Nr. 1K-797

Paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 1K-977

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas
NORKUS
Penkeri metai Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. gruodžio 15 d. dekretu Nr. 1K-176, paskirtas Seimo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.XII-1506
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas
VALANTINAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-628, pritarus Seimui 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. XII-2320
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras
KRYŽEVIČIUS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-942
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius Arūnas
DULKYS
Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidento 2015 m. kovo 25 d. dekretu Nr. 1K-267, paskirtas Seimo nutarimu 2015 m. balandžio 9 d. Nr. XII-1601
Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du valdybos nariai

Vitas
VASILIAUSKAS  (pirmininkas)

Raimondas
KUODIS (pirmininko pavaduotojas)

Marius
JURGILAS (narys)

Tomas
GARBARAVIČIUS (narys)

Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencija – penkeri metai, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija – šešeri metai. 

Vitas Vasiliauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 21 d. dekretu Nr. 1K-601, paskirtas Seimo 2016 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. XII-2294

Raimondas Kuodis paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-943

Marius Jurgilas paskirtas Respublikos Prezidento 2013 m. balandžio 24 d .dekretu Nr. 1K-1442

Tomas Garbaravičius paskirtas Respublikos Prezidento 2013 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas ir keturi jos nariai

Šarūnas
KESERAUSKAS         (pirmininkas)

Elonas
ŠATAS (narys)

Jolanta
IVANAUSKIENĖ (narė)

Jūratė
ŠOVIENĖ (narė)

Dina
LURJE (narė)

 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko ir narių kadencija  – šešeri metai. 

Šarūnas Keserauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 31 d. dekretu Nr. 1K-930

Elonas Šatas paskirtas Respublikos Prezidento 2011 m. rugpjūčio 23 d. dekretu Nr. 1K-802

Jolanta Ivanauskienė paskirta Respublikos Prezidento 2013 m. liepos 30 d. dekretu Nr. 1K-1535

Jūratė Šovienė paskirta Respublikos Prezidento 2013 m. liepos 30 d. dekretu Nr. 1K-1535

Dina Lurje paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 1K-588

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys Saulius
KATUOKA
Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. spalio 22 d. dekretu Nr. 1K-106, paskirtas Seimo  2014 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. XII-1341
Valstybės atominis energetikos saugos inspekcijos viršininkas

Michail
DEMČENKO

Šešeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2012 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 1K-1012
Pretendentų į teisėjus atrankos komisija

Virginijus
LEPEŠKA (pirmininkas)

Ramūnas Antanas
BOGDANAS (narys)

Olegas
FEDOSIUKAS (narys)

Sigitas
GUREVIČIUS (narys)

Giedrė
LASTAUSKIENĖ (narė)

Skirgailė
ŽALIMIENĖ (narė)

Aistė
ŽILINSKIENĖ (narė)

Komisija sudaryta trejiems metams Komisija sudaryta Respublikos Prezidento 2014 m. rugsėjo 19 d. dekretu Nr. 1K-85
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas ir nariai  

Inga
ŽILIENĖ (pirmininkė)

Darius
BIEKŠA (narys)

Donatas
JASAS (narys)

Jonas
MAKAUSKAS (narys)

Viktorija
SANKAUSKAITĖ (narė)

Komisijos pirmininko ir narių kadencija – penkeri metai.

Inga Žilienė pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 11 d. dekretu Nr. 1K-133, paskirta Seimo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu XII-1376

Darius Biekša pateiktas Respublikos Prezidento 2012 m. rugsėjo 3 d. dekretu Nr. 1K-1191, paskirtas Seimo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XI-2223

Donatas Jasas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretu Nr. 1K-621, paskirtas Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XII-2353

Jonas Makauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretu Nr. 1K-805, paskirtas Seimo 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. XIII-74

Viktorija Sankauskaitė pateikta Respublikos Prezidento 2013 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-1444, paskirta Seimo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. XII-328

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai

Lolita
JABLONSKIENĖ

Giedrė
LASTAUSKIENĖ

Žygintas
PEČIULIS

Andrius
PUKSAS

Šešeri metai
 

Šešeri metai
 

Šešeri metai
 

Iki 2018 m. gegužės 10 d.
 

 Lolita Jablonskienė paskirta Respublikos Prezidento 2012 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1059

 Giedrė Lastauskienė paskirta Respublikos Prezidento 2012 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1059

Žygintas Pečiulis paskirtas Respublikos Prezidento 2012 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1059

Andrius Puksas paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 19 d. dekretu Nr. 1K-200 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai

Mantas
MARTIŠIUS

Laurynas
JONAVIČIUS

Ketveri metai 
 

Ketveri metai 
 

Mantas Martišius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu  Nr. 1K-852

Laurynas Jonavičius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu  Nr. 1K-852

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius Darius
JAUNIŠKIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. balandžio 13 d. dekretu Nr. 1K-288, pritarus Seimui 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu  Nr. XII-1599
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Saulius
URBANAVIČIUS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 1K-1407, pritarus Seimui 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. XII-220
Policijos generalinis komisaras Linas
PERNAVAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 10 d. dekretu Nr. 1K-130, pateikus Vyriausybei 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1223
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana
VILYTĖ
Ketveri metai Paskirta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-124
Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas
DOBROVOLSKIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-711
Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas
ŽUKAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2014 m. liepos 1 d. dekretu Nr. 1K-1877, pritarus Seimui 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-968
Valstybės gynimo tarybos sekretorius Živilė
Šatūnienė
  Paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. rugpjūčio 24 d. dekretu Nr. 1K-742
Valstybės apdovanojimų tarybos nariai

Rolandas
BARYSAS

Vytautas
MIZARAS

Dalia
TARAILIENĖ

Ainė
RAMONAITĖ

Teresė Birutė
BURAUSKAITĖ

Antanas
JONYNAS

Zita
KELMICKAITĖ

Ingė
LUKŠAITĖ

Irena
SELIUKAITĖ

Treji metai
 

Treji metai
 

Treji metai
 

Iki 2019 m. vasario 22 d.
 

Treji metai
 

Treji metai
 

Treji metai
 

Treji metai
 

Treji metai
 

 

Rolandas Barysas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Vytautas Mizaras paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Dalia Tarailienė paskirta Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Ainė Ramonaitė paskirta Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-923

Teresė Birutė Burauskaitė paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 22 d. dekretu Nr. 1K-560

Antanas Jonynas paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 22 d. dekretu Nr. 1K-560

Zita Kelmickaitė paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 16 d. dekretu Nr. 1K-198

Ingė Lukšaitė paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 16 d. dekretu Nr. 1K-198

Irena Seliukaitė paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 16 d. dekretu Nr. 1K-198

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nariai

Indrė
PUKANASYTĖ

Vilmantas
VITKAUSKAS

 

Indrė Pukanasytė paskirta Respublikos Prezidento 2014 m. rugsėjo 22 d. dekretu Nr. 1K-86

Vilmantas Vitkauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. sausio 4 d. dekretu Nr. 1K-517

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos nariai

Adomas
BUTRIMAS

Nijolė
LAUŽIKIENĖ

Ketveri metai 
 

Ketveri metai 
 

Adomas Butrimas paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-488

Nijolė Laužikienė paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-488

 

Informacija atnaujinta 2017.07.27 11:21