Lietuvos Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidento skiriami ar teikiami Seimui skirti valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, pareigūnai, komisijų, tarybų nariai

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kadencijos laikas

Kada paskirtas į einamas pareigas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius
ŽALIMAS

Pirmininku paskirtas iki 2020 m. kovo mėn. trečiojo ketvirtadienio

Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852, paskirtas Seimo 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. XII-1004

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

Evaldas
PAŠILIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1K-513, pritarus Seimui 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2226

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojai

Žydrūnas
RADIŠAUSKAS

Margarita
ŠNIUTYTĖ-DAUGĖLIENĖ

Darius
KARČINSKAS

Generalinio prokuroro įgaliojimų laikui

Žydrūnas Radišauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 2 d. dekretu Nr. 1K-543

Margarita Šniutytė-Daugėlienė paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 23 d. dekretu Nr. 1K-797

Darius Karčinskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 1K-977

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Rimvydas
NORKUS

Penkeri metai

Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. gruodžio 15 d. dekretu Nr. 1K-176, paskirtas Seimo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. XII-1506

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Algimantas
VALANTINAS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-628, pritarus Seimui 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. XII-2320

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

Arūnas
DULKYS

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2015 m. kovo 25 d. dekretu Nr. 1K-267, paskirtas Seimo nutarimu 2015 m. balandžio 9 d. Nr. XII-1601

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

Mindaugas
MACIJAUSKAS

Audrius
MISEVIČIUS

Živilė
SIMONAITYTĖ

Penkeri metai

Mindaugas Macijauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Audrius Misevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Živilė Simonaitytė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du valdybos nariai

Vitas
VASILIAUSKAS
(pirmininkas)

Asta
KUNIYOSHI
(pirmininko pavaduotoja)

Raimondas
KUODIS
(pirmininko pavaduotojas)

Marius
JURGILAS
(narys)

Tomas
GARBARAVIČIUS
(narys)

Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencija – penkeri metai, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija – šešeri metai

Vitas Vasiliauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 21 d. dekretu Nr. 1K-601, paskirtas Seimo 2016 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. XII-2294

Asta Kuniyoshi paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1636

Raimondas Kuodis paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-943

Marius Jurgilas paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1637

Tomas Garbaravičius paskirtas Respublikos Prezidento 2013 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas ir keturi jos nariai

Šarūnas
KESERAUSKAS
(pirmininkas)

Elonas
ŠATAS
(narys)

Jolanta
IVANAUSKIENĖ
(narė)

Dina
LURJE
(narė)

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko ir narių kadencija – šešeri metai

Šarūnas Keserauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 31 d. dekretu Nr. 1K-930

Elonas Šatas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 18 d. dekretu Nr. 1K-1053

Jolanta Ivanauskienė paskirta Respublikos Prezidento 2013 m. liepos 30 d. dekretu Nr. 1K-1535

Dina Lurje paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 1K-588

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys

Saulius
KATUOKA

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. spalio 22 d. dekretu Nr. 1K-106, paskirtas Seimo 2014 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. XII-1341

Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas

Michail
DEMČENKO

Šešeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-1327

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija

Rima
URBONAITĖ
(pirmininkė)

Margarita
DOBRYNINA
(narė)

Danutė
GASIŪNIENĖ
(narė)

Sigitas
GUREVIČIUS
(narys)

Sigita
JOKIMAITĖ
(narė)

Jolanta
MALIJAUSKIENĖ
(narė)

Aistė
ŽILINSKIENĖ
(narė)

Komisija sudaryta trejiems metams

Komisija sudaryta Respublikos Prezidento 2017 m. rugsėjo 28 d. dekretu Nr. 1K-1098

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

Inga
ŽILIENĖ
(pirmininkė)

Renatas
POCIUS
(narys)

Donatas
JASAS
(narys)

Jonas
MAKAUSKAS
(narys)

Penkeri metai

Inga Žilienė pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 11 d. dekretu Nr. 1K-133, paskirta Seimo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu XII-1376

Renatas Pocius pateiktas Respublikos Prezidento 2018 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-1279, paskirtas Seimo 2018 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. XI-2223

Donatas Jasas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretu Nr. 1K-621, paskirtas Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XIII-1173

Jonas Makauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretu Nr. 1K-805, paskirtas Seimo 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. XIII-74

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai

Tomas
BALŽEKAS

Norbertas
ČERNIAUSKAS

Giedrė
LASTAUSKIENĖ

Giedrė
ŠVEDIENĖ

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Tomas Balžekas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Norbertas Černiauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Giedrė Lastauskienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Giedrė Švedienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai

Mantas
MARTIŠIUS

Laurynas
JONAVIČIUS

Ketveri metai

Ketveri metai

Mantas Martišius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-852

Laurynas Jonavičius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-852

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius

Darius
JAUNIŠKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. balandžio 13 d. dekretu Nr. 1K-288, pritarus Seimui 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu  Nr. XII-1599

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojai

Kęstutis
BUDRYS

Remigijus
BRIDIKIS

Vaidotas
MAŽEIKA

 Penkeri metai

Kęstutis Budrys paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-365

Remigijus Bridikis paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. liepos 28 d. dekretu Nr. 1K-406

Vaidotas Mažeika paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. spalio 14 d. dekretu Nr. 1K-458

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

Žydrūnas
BARTKUS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1254, pritarus Seimui 2018 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1060

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai

Jovitas

RAŠKEVIČIUS
(pirmasis pavaduotojas)

Egidijus

RADZEVIČIUS
(pavaduotojas)
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įgaliojimų laikui

Jovitas Raškevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1255

Egidijus Radzevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1256

Policijos generalinis komisaras

Linas
PERNAVAS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 10 d. dekretu Nr. 1K-130, pateikus Vyriausybei 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1223

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

Diana
VILYTĖ

Ketveri metai

Paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gruodžio 19 d. dekretu Nr. 1K-1509

Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius

Feliksas
DOBROVOLSKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-711

Lietuvos kariuomenės vadas

Valdemaras RUPŠYS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 19 d. dekretu Nr. 1K-13, pritarus Seimui 2019 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. XIII-2376

Valstybės gynimo tarybos sekretorius

Živilė
ŠATŪNIENĖ

 

Paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. rugpjūčio 24 d. dekretu Nr. 1K-742

Valstybės apdovanojimų tarybos nariai

Teresė Birutė
BURAUSKAITĖ

Dainius
PŪRAS

Ainė
RAMONAITĖ

Lolita
JABLONSKIENĖ

Zita
KELMICKAITĖ

Asta
SKAISGIRYTĖ

Rolandas
BARYSAS

Vytautas
MIZARAS

Dalia
TARAILIENĖ

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Treji metai

Teresė Birutė Burauskaitė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Dainius Pūras paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Ainė Ramonaitė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Lolita Jablonskienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1258

​Zita Kelmickaitė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1258

Asta Skaisgirytė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1258

Rolandas Barysas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Vytautas Mizaras paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Dalia Tarailienė paskirta Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-922

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nariai

Mindaugas
SILKAUSKAS

Tautvydas
ŽĖKAS

 

Mindaugas Silkauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. spalio 3 d. dekretu Nr. 1K-1115

Tautvydas Žėkas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 14 d. dekretu Nr. 1K-1293

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai

Adomas
BUTRIMAS

Nijolė
LAUŽIKIENĖ

Ketveri metai

Ketveri metai

Adomas Butrimas paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-488

Nijolė Laužikienė paskirta Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-488

 

Informacija atnaujinta 2019.10.14 11:02