Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidento skiriami ar teikiami Seimui skirti valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, pareigūnai, komisijų, tarybų nariai

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kadencijos laikas

Kada paskirtas į einamas pareigas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius ŽALIMAS

Pirmininku paskirtas iki 2020 m. kovo mėn. trečiojo ketvirtadienio

Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852, paskirtas Seimo 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. XII-1004

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

Evaldas PAŠILIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1K-513, pritarus Seimui 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2226

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojai

Žydrūnas RADIŠAUSKAS

Darius KARČINSKAS

Generalinio prokuroro įgaliojimų laikui

Žydrūnas Radišauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 2 d. dekretu Nr. 1K-543

Darius Karčinskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 1K-977

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

 

Penkeri metai

 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Algimantas VALANTINAS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-628, pritarus Seimui 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. XII-2320

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

Mindaugas MACIJAUSKAS

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretu Nr. 1K-240, paskirtas Seimo 2020 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. XIII-2881

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

Živilė KINDURYTĖ

Audrius MISEVIČIUS

Živilė SIMONAITYTĖ

Penkeri metai

Živilė Kindurytė paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 16 d. dekretu Nr. 1K-350

Audrius Misevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Živilė Simonaitytė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du valdybos nariai

Vitas VASILIAUSKAS (pirmininkas)

Asta KUNIYOSHI  (pirmininko pavaduotoja)

Raimondas KUODIS (pirmininko pavaduotojas)

Marius JURGILAS (narys)

Gediminas Šimkus (narys)

Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencija – penkeri metai, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija – šešeri metai

Vitas Vasiliauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 21 d. dekretu Nr. 1K-601, paskirtas Seimo 2016 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. XII-2294

Asta Kuniyoshi paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1636

Raimondas Kuodis paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-943

Marius Jurgilas paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1637

Gediminas Šimkus paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. rugpjūčio 25 d. dekretu Nr. 1K-377

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas ir keturi jos nariai

Šarūnas KESERAUSKAS (pirmininkas)

Elonas ŠATAS (narys)

Dina LURJE (narė)

Medeina AUGUSTINAVIČIENĖ (narė)

Šešeri metai

Šarūnas Keserauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 31 d. dekretu Nr. 1K-930

Elonas Šatas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 18 d. dekretu Nr. 1K-1053

Dina Lurje paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 1K-588

Medeina Augustinavičienė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. spalio 29 d. dekretu Nr. 1K-100

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys

Evelina MATULAITIENĖ

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2019 m. spalio 28 d. dekretu Nr. 1K-97, paskirtas Seimo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XIII-2530

Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas

Michail DEMČENKO

Šešeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-1327

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija

Rima URBONAITĖ (pirmininkė)

Margarita DOBRYNINA (narė)

Danutė GASIŪNIENĖ (narė)

Sigitas GUREVIČIUS (narys)

Sigita JOKIMAITĖ (narė)

Jolanta MALIJAUSKIENĖ (narė)

Aistė ŽILINSKIENĖ (narė)

Treji metai

Komisija sudaryta Respublikos Prezidento 2017 m. rugsėjo 28 d. dekretu Nr. 1K-1098

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Inga ŽILIENĖ (pirmininkė)

Renatas POCIUS (narys)

Donatas JASAS (narys)

Jonas MAKAUSKAS (narys)

Penkeri metai

Inga Žilienė pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 11 d. dekretu Nr. 1K-133, paskirta Seimo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu XII-1376

Renatas Pocius pateiktas Respublikos Prezidento 2018 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-1279, paskirtas Seimo 2018 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. XI-2223

Donatas Jasas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretu Nr. 1K-621, paskirtas Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XIII-1173

Jonas Makauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretu Nr. 1K-805, paskirtas Seimo 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. XIII-74

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai

Tomas BALŽEKAS

Norbertas ČERNIAUSKAS

Giedrė LASTAUSKIENĖ

Giedrė ŠVEDIENĖ

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Tomas Balžekas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Norbertas Černiauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Giedrė Lastauskienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Giedrė Švedienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai

Mantas MARTIŠIUS

Laurynas JONAVIČIUS

Ketveri metai

Ketveri metai

Mantas Martišius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-852

Laurynas Jonavičius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-852

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius

Darius JAUNIŠKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. balandžio 13 d. dekretu Nr. 1K-288, pritarus Seimui 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. XII-1599

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojai

Kęstutis BUDRYS

Remigijus BRIDIKIS

Vaidotas MAŽEIKA

Penkeri metai

Kęstutis Budrys paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-365

Remigijus Bridikis paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. liepos 28 d. dekretu Nr. 1K-406

Vaidotas Mažeika paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. spalio 14 d. dekretu Nr. 1K-458

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

Žydrūnas BARTKUS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1254, pritarus Seimui 2018 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1060

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai

Jovitas RAŠKEVIČIUS (pirmasis pavaduotojas)

Egidijus RADZEVIČIUS (pavaduotojas)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įgaliojimų laikui

Jovitas Raškevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1255

Egidijus Radzevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1256

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

 

Ketveri metai

 

Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius

Feliksas DOBROVOLSKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-711

Lietuvos kariuomenės vadas

Valdemaras RUPŠYS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 19 d. dekretu Nr. 1K-13, pritarus Seimui 2019 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. XIII-2376

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai

Salvijus KULEVIČIUS

Daiva VELIČKAITĖ

Ketveri metai

Ketveri metai

Salvijus Kulevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 11 d. dekretu Nr. 1K-161

Daiva Veličkaitė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 11 d. dekretu Nr. 1K-161

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Aistė ŽILINSKIENĖ (narė)

Vincentas VOBOLEVIČIUS (narys)

 

Aistė Žilinskienė paskirta Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 1K-896, pritarus Seimui 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-508

Vincentas Vobolevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 1K-896, pritarus Seimui 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-508

Teisėjų garbės teismas

Rita MILIŪTĖ

Juozas ŽILYS

Teisėjų tarybos įgaliojimų laikotarpiui

Rita Miliūtė paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. gruodžio 7 d. dekretu Nr. 1K-814

Juozas Žilys paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. gruodžio 7 d. dekretu Nr. 1K-814

Teisėjų etikos ir drausmės komisija

Tomas BERKMANAS

Tomas JANELIŪNAS

Ketveri metai

Tomas Berkmanas paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 24 d. dekretu Nr. 1K-354

Tomas Janeliūnas paskirtas Respublikos Prezidento2016 m. gruodžio 8 d. dekretu Nr. 1K-816

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija prie Teisėjų tarybos

Lyra JAKULEVIČIENĖ

Snieguolė MATULEVIČIENĖ

Teodora STAUGAITIENĖ

Teisėjų tarybos įgaliojimų laikotarpiui

Komisija paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 1K-817

Prokurorų pretendentų egzaminų komisija Justas NAMAVIČIUS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-45
Prokurorų atrankos komisija Artūras ANUŽIS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-41 
Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija Vytautas MIZARAS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 24 d. dekretu Nr. 1K-1202, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-42
Prokurorų etikos komisija Vaidotas BENIUŠIS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-43
Prokurorų atestacijos komisija Laimė BALTRŪNAITĖ (narė) Treji metai Pasiūlyta Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirta generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu I-44

 

Informacija atnaujinta 2020.10.13 01:51