Lietuvos Respublikos Prezidentė

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS SKIRIAMI AR TEIKIAMI SEIMUI SKIRTI VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VADOVAI, PAREIGŪNAI, KOMISIJŲ, TARYBŲ NARIAI

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kadencijos laikas

Kada paskirtas į užimamas pareigas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius
ŽALIMAS

Pirmininku paskirtas iki 2020 m. kovo mėn. trečiojo ketvirtadienio Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852, paskirtas Seimo 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. XII-1004
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas
PAŠILIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1K-513, pritarus Seimui 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2226
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
 
 

Žydrūnas
RADIŠAUSKAS

Margarita
ŠNIUTYTĖ-DAUGĖLIENĖ

Darius
KARČINSKAS

Generalinio prokuroro įgaliojimų laikui

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 2 d. dekretu Nr. 1K-543

Paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 23 d. dekretu Nr. 1K-797

Paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 1K-977

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas
NORKUS
Penkeri metai Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. gruodžio 15 d. dekretu Nr. 1K-176, paskirtas Seimo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.XII-1506
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas
VALANTINAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-628, pritarus Seimui 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. XII-2320
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras
KRYŽEVIČIUS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-942
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius Arūnas
DULKYS
Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidento 2015 m. kovo 25 d. dekretu Nr. 1K-267, paskirtas Seimo nutarimu 2015 m. balandžio 9 d. Nr. XII-1601
Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du valdybos nariai [1]

Vitas
VASILIAUSKAS
(Pirmininkas)

Raimondas
KUODIS
(Pirmininko pavaduotojas)

Marius
JURGILAS
(Narys)

Tomas
GARBARAVIČIUS
(Narys)

Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencija – penkeri metai, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija šešeri metai.

Vitas Vasiliauskas Seimui skirti pirmininku pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 21 d. dekretu Nr. 1K-601, paskirtas Lietuvos banko valdybos pirmininku penkeriems metams Seimo nutarimu 2016 m. balandžio 7 d. Nr. XII-2294

Raimondas Kuodis paskirtas Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju šešeriems metams Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-943

Marius Jurgilas paskirtas Lietuvos banko valdybos nariu šešeriems metams Respublikos Prezidento 2013 m. balandžio 24 d .dekretu Nr. 1K-1442

Tomas Garbaravičius paskirtas Lietuvos banko valdybos nariu šešeriems metams Respublikos Prezidento 2013 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-1608

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas ir keturi jos nariai [2] 

Šarūnas
KESERAUSKAS
(Pirmininkas)

Elonas
ŠATAS
(Narys)

Jolanta
IVANAUSKIENĖ
(Narė)

Jūratė
ŠOVIENĖ
(Narė)

Dina
LURJE
(Narė)

 

Šarūnas Keserauskas Konkurencijos tarybos pirmininku šešeriems metams paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 31 d. dekretu Nr. 1K-930

Elonas Šatas Konkurencijos tarybos nariu šešeriems metams paskirtas Respublikos Prezidento 2011 m. rugpjūčio 23 d. dekretu Nr. 1K-802

Jolanta Ivanauskienė Konkurencijos tarybos nare šešeriems metams paskirta Respublikos Prezidento 2013 m. liepos 30 d. dekretu Nr. 1K-1535

Jūratė Šovienė Konkurencijos tarybos nare šešeriems metams paskirta Respublikos Prezidento 2013 m. liepos 30 d. dekretu Nr. 1K-1535

Dina Lurje Konkurencijos tarybos nare šešeriems metams paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 1K-588

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys Saulius
KATUOKA
Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. spalio 22 d. dekretu Nr. 1K-106, paskirtas Seimo  2014 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. XII-1341
Valstybės atominis energetikos saugos inspekcijos viršininkas

Michail
DEMČENKO

Šešeri metai Michail Demčenko paskirtas Respublikos Prezidento 2012 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 1K-1012
Pretendentų į teisėjus atrankos komisija

Virginijus
LEPEŠKA
(Pirmininkas)

Ramūnas Antanas
BOGDANAS

Olegas
FEDOSIUKAS

Giedrė
LASTAUSKIENĖ

Aistė
ŽILINSKIENĖ

Sigitas
GUREVIČIUS

Skirgailė
ŽALIMIENĖ

Komisija sudaryta trejiems metams Komisija sudaryta Respublikos Prezidento 2014 m. rugsėjo 19 d. dekretu Nr. 1K-85
Valstybinės kainų ir kontrolės energetikos komisijos nariai (išskyrus pirmininką) [3]  

Inga
ŽILIENĖ
(Pirmininkė)

Darius
BIEKŠA

Viktorija
SANKAUSKAITĖ

Donatas
JASAS

Jonas
MAKAUSKAS

Komisijos pirmininko ir narių kadencija penkeri metai

Inga Žilienė Seimui skirti Komisijos pirmininke pateikta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 11 d. dekretu Nr. 1K-133, paskirta Seimo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu XII-1376

Darius Biekša Seimui skirti Komisijos nariu pateiktas Respublikos Prezidento 2012 m. rugsėjo 3 d. dekretu Nr. 1K-1191, paskirtas Seimo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XI-2223

Viktorija Sankauskaitė Seimui skirti Komisijos nare pateikta Respublikos Prezidento 2013 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-1444, paskirta Seimo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. XII-328

Donatas Jasas Seimui skirti Komisijos nariu pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretu Nr. 1K-621, paskirtas Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XII-2353

Jonas Makauskas Seimui skirti Komisijos nariu pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 1K-805, paskirtas Seimo 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. XIII-74

Lietuvos radijo ir televizijos taryba

Zina
GAIDIENĖ

Lolita
JABLONSKIENĖ

Giedrė
LASTAUSKIENĖ

Žygintas
PEČIULIS

Šešeri metai Paskirti Respublikos Prezidento 2012 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1059
Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Mantas
MARTIŠIUS

Laurynas
JONAVIČIUS

Ketveri metai

Paskirti Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu  Nr. 1K-852

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius Darius
JAUNIŠKIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2015 m. balandžio 13 d. dekretu Nr. 1K-288, pritarus Seimui 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu  Nr. XII-1599
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Saulius
URBANAVIČIUS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 1K-1407, pritarus Seimui 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. XII-220
Policijos generalinis komisaras Linas
PERNAVAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 10 d. dekretu Nr. 1K-130
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana
VILYTĖ
Ketveri metai Paskirta Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-124
Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas
DOBROVOLSKIS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-711
Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas
ŽUKAS
Penkeri metai Paskirtas Respublikos Prezidento 2014 m. liepos 1 d. dekretu Nr. 1K-1877, pritarus Seimui 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-968
Valstybės gynimo taryba Živilė
Šatūnienė
(Sekretorius)
  Paskirta Respublikos Prezidento 2016 m. rugpjūčio 24 d. dekretu Nr. 1K-742
Valstybės apdovanojimų taryba

Rolandas
BARYSAS

Vytautas
MIZARAS

Dalia
TARAILIENĖ

Ainė
RAMONAITĖ

Teresė Birutė
BURAUSKAITĖ

Antanas
JONYNAS

Zita
KELMICKAITĖ

Ingė
LUKŠAITĖ

Irena
SELIUKAITĖ

Treji metai (2017 m. kovo 30 d. Nr. 1K-922)

Treji metai (2017 m. kovo 30 d. Nr. 1K-922)

Treji metai (2017 m. kovo 30 d. Nr. 1K-922)

Treji metai (2016 m. vasario 22 d. Nr. 1K-560, 2017 m. kovo 30 d. Nr. 1K-923)

Treji metai (2016 m. vasario 22 d. Nr. 1K-560)

Treji metai (2016 m. vasario 22 d. Nr. 1K-560)

Treji metai (2015 m. sausio 16 d. Nr. 1K-198)

Treji metai (2015 m. sausio 16 d. Nr. 1K-198)

Treji metai (2015 m. sausio 16 d. Nr. 1K-198)

 
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

Indrė
PUKANASYTĖ

Vilmantas
VITKAUSKAS

  Paskirti Respublikos Prezidento 2016 m. sausio 4 d. dekretu Nr. 1K-517
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

Adomas
BUTRIMAS

Nijolė
LAUŽIKIENĖ

Ketveri metai Paskirti Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-488

 

[1] LR Lietuvos banko įstatymo 10 str. nustatyta: Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba; valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai (1 dalis); Lietuvos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Seimas Respublikos Prezidento teikimu (4 dalis); Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu (5 dalis).

[2] Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos tarybos pirmininką ir narius Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu skiria Respublikos Prezidentas. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir Konkurencijos tarybos nariai skiriami šešeriems metams. Konkurencijos tarybos pirmininkas iš paskirtų Konkurencijos tarybos narių skiria du Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojus.

[3] Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Valstybinę kainų ir kontrolės energetikos komisiją sudaro penki nariai; Komisijos pirmininką ir keturis narius Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas.

Informacija atnaujinta 2017.05.30 13:48