Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Priimtos Prezidentės inicijuotos įstatymų pataisos – vartotojų naudai

2019-06-13

Ketvirtadienis, birželio 13 d. (Vilnius). Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas Konkurencijos, Teisėkūros pagrindų, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo bei Reklamos įstatymų pataisas, kurios paskatins sąžiningą konkurenciją, mažins verslo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi bei stiprins vartotojų apsaugą.

Prezidentės inicijuotomis ir Seimo priimtomis Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisomis nustatytos adekvačios ir nuo vartotojų apgaudinėjimo atgrasančios baudos. Jos susietos su įmonės pajamomis – bauda sieks iki 3 proc. metinių pajamų, tačiau ne daugiau nei 100 tūkst. eurų. Už pakartotinius nusižengimus bus baudžiama dar griežčiau.

Tam, kad paskirtų baudų mokėjimas nebūtų vilkinamas ilgai ir dažnai nepagrįstai bylinėjantis ar jų visai išvengta, pabloginus įmonės finansinę būklę, Prezidentės iniciatyva priimtos Konkurencijos įstatymo pataisos. Jomis įtvirtinta prievolė sumokėti baudą per 3 mėn. arba pateikti jos sumokėjimą užtikrinančią garantiją arba laidavimą ir tais atvejais, kai nutarimai dėl baudų skyrimo yra skundžiami teismui.

Toks reglamentavimas užtikrins baudų neišvengiamumą, atgrasys nuo pažeidimų ir užtikrins viešąjį – baudų surinkimo į biudžetą – interesą.

Šiuo metu nusižengę verslininkai įpareigojami sumokėti baudą per 3 mėn., bet, apskundę Konkurencijos tarybos nutarimą teismui, vilkina procesą 3 ir daugiau metų

Priimtas Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimas nustato, kad rengėjai turi atlikti teisės aktų projektų poveikio konkurencijai vertinimą. Toks vertinimas leis nustatyti, ar teisės aktas nedarys žalos vartotojams ir visai valstybės ekonomikai. Šį vertinimą atlikti šalims narėms rekomenduoja EBPO.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2019.06.13 10:33

Atgal