Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Skiriami pareigūnai

Respublikos Prezidento skiriami ar teikiami Seimui skirti valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, pareigūnai, komisijų, tarybų nariai

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kadencijos laikas

Kada paskirtas į einamas pareigas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius ŽALIMAS

Pirmininku paskirtas iki 2020 m. kovo mėn. trečiojo ketvirtadienio

Pateiktas Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852, paskirtas Seimo 2014 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. XII-1004

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

Nida GRUNSKIENĖ

Penkeri metai

Paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. sausio 14 d. dekretu Nr. 1K-490

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojai

Gintas IVANAUSKAS

Saulius VERSECKAS 

Generalinio prokuroro įgaliojimų laikui

Gintas Ivanauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. vasario 2 d. dekretu Nr. 1K-514

Saulius Verseckas paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. vasaris 2 d. dekretu Nr. 1K-515

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

 

Penkeri metai

 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Algimantas VALANTINAS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-628, pritarus Seimui 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. XII-2320

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

Mindaugas MACIJAUSKAS

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretu Nr. 1K-240, paskirtas Seimo 2020 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. XIII-2881

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

Živilė KINDURYTĖ

Audrius MISEVIČIUS

Lina BALĖNAITĖ 

Penkeri metai

Živilė Kindurytė paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 16 d. dekretu Nr. 1K-350

Audrius Misevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 1K-1304

Lina Balėnaitė paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. vasario 3 d. dekretu Nr. 1K-517

Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du valdybos nariai

Gediminas Šimkus (pirmininkas)

Asta KUNIYOSHI  (pirmininko pavaduotoja)

Raimondas KUODIS (pirmininko pavaduotojas)

Marius JURGILAS (narys)

Simonas KRĖPŠTA (narys)

Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencija – penkeri metai, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir narių kadencija – šešeri metai

Gediminas Šimkus pateiktas Respublikos Prezidento 2021 m. kovo 23 d. dekretu Nr. 1K-549, paskirtas Seimo 2021 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. XIV-237

Asta Kuniyoshi paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1636

Raimondas Kuodis paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-943

Marius Jurgilas paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1637

Simonas Krėpšta paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. liepos 19 d. dekretu Nr. 1K-683

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas ir keturi jos nariai

Šarūnas KESERAUSKAS (pirmininkas)

Elonas ŠATAS (narys)

Medeina AUGUSTINAVIČIENĖ (narė)

Karina Kučaidze (narė)

Irma Urmonaitė (narė)

Šešeri metai

Šarūnas Keserauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 31 d. dekretu Nr. 1K-930

Elonas Šatas paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 18 d. dekretu Nr. 1K-1053

Medeina Augustinavičienė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. spalio 29 d. dekretu Nr. 1K-100

Karina Kučaidze paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. kovo 26 d. dekretu Nr. 1K-556

Irma Urmonaitė paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. rugpjūčio 10 d. dekretu Nr. 1K-702

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys

Evelina MATULAITIENĖ

Penkeri metai

Pateikta Respublikos Prezidento 2019 m. spalio 28 d. dekretu Nr. 1K-97, paskirtas Seimo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XIII-2530

Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas

Michail DEMČENKO

Šešeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-1327

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija

Lina MIKALONIENĖ (pirmininkė)

Jolanta MAŽYLĖ

Jolanta ZAJANČKAUSKIENĖ

Edita ZNUTIENĖ

Marius BAJORAS

Gediminas SAGATYS

Skirgailė ŽALIMIENĖ

Treji metai

Komisija sudaryta Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1K-400

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Renatas POCIUS  (pirmininkas)

Matas TAPARAUSKAS (narys)

Donatas JASAS (narys)

Jonas MAKAUSKAS (narys)

Penkeri metai

Renatas Pocius pateiktas Respublikos Prezidento 2020 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1K-482, paskirtas Seimo 2021 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. XIV-178

Matas Taparauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2020 m. gruodžio 21 d. dekretu Nr. 1K-468, paskirtas Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. XIV-155

Donatas Jasas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretu Nr. 1K-621, paskirtas Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XII-2353

Jonas Makauskas pateiktas Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretu Nr. 1K-805, paskirtas Seimo 2016 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. XIII-74

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai

Norbertas ČERNIAUSKAS

Giedrė ŠVEDIENĖ

Mindaugas JURKYNAS

Renata Šerelytė-MENDEIKIENĖ

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Šešeri metai

Norbertas Černiauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Giedrė Švedienė paskirta Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1290

Mindaugas Jurkynas (paskirtas 2021 m. sausio 26 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-506.

Renata Šerelytė-Mendeikienė paskirta 2021 m. rugsėjo 28 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-733

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai

Lauras BIELINIS 

Audronė NUGARAITĖ

Ketveri metai

Ketveri metai

Lauras Bielinis ir Audronė Nugaraitė paskirti Respublikos Prezidento 2021 m. sausio 15 d. dekretu Nr. 1K-492

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius

Darius JAUNIŠKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 14 d. dekretu Nr. 1K-258, pritarus Seimui 2020 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. XIII-2838

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojai

Kęstutis BUDRYS

Remigijus BRIDIKIS

Vaidotas MAŽEIKA

Penkeri metai

Kęstutis Budrys paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 26 d. dekretu Nr. 1K-324 

Remigijus Bridikis paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 24 d. dekretu Nr. 1K-358

Vaidotas Mažeika paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. spalio 13 d. Nr. 1K-419

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

Žydrūnas BARTKUS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1254, pritarus Seimui 2018 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1060

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai

Jovitas RAŠKEVIČIUS (pirmasis pavaduotojas)

Egidijus RADZEVIČIUS (pavaduotojas)

Rūta KAZILIŪNAITĖ (pavaduotoja)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įgaliojimų laikui

Jovitas Raškevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1255

Egidijus Radzevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 1K-1256

Rūta Kaziliūtė paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. rugpjūčio 31 d. dekretu Nr. 1K-380

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

Darius VEDRICKAS

Ketveri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2020 lapkričio 4 d. dekretu Nr. 1K-433

Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius

Feliksas DOBROVOLSKIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-711

Lietuvos kariuomenės vadas

Valdemaras RUPŠYS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 19 d. dekretu Nr. 1K-13, pritarus Seimui 2019 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. XIII-2376

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai

Salvijus KULEVIČIUS

Daiva VELIČKAITĖ

Ketveri metai

Ketveri metai

Salvijus Kulevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 11 d. dekretu Nr. 1K-161

Daiva Veličkaitė paskirta Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 11 d. dekretu Nr. 1K-161

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Aistė ŽILINSKIENĖ (narė)

Vincentas VOBOLEVIČIUS (narys)

 

Aistė Žilinskienė paskirta Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 1K-896, pritarus Seimui 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-508

Vincentas Vobolevičius paskirtas Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 1K-896, pritarus Seimui 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-508

Teisėjų garbės teismas

Aleksandras DOBRYNINAS 

Jolanta SONDAITĖ 

Teisėjų tarybos įgaliojimų laikotarpiui

Aleksandras Dobryninas ir Jolanta Sondaitė paskirti Respublikos Prezidento 2020 m. gruodžio 4 d. dekretu Nr. 1K-455

Teisėjų etikos ir drausmės komisija

Tomas BERKMANAS

Liudas RAMANAUSKAS 

Ketveri metai

Tomas Berkmanas paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 24 d. dekretu Nr. 1K-354

Liudas Ramanauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. lapkričio 26 d. dekretu Nr. 1K-446 

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija prie Teisėjų tarybos

Edita GRUODYTĖ

Kristina KOVALČIKIENĖ

Haroldas ŠINKŪNAS

Teisėjų tarybos įgaliojimų laikotarpiui

Komisija paskirta Respublikos Prezidento 2020 m. lapkričio 26 d. Nr. 1K-445

Prokurorų pretendentų egzaminų komisija Justas NAMAVIČIUS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-45
Prokurorų atrankos komisija Artūras ANUŽIS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-41 
Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija Vytautas MIZARAS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 24 d. dekretu Nr. 1K-1202, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-42
Prokurorų etikos komisija Vaidotas BENIUŠIS (narys) Treji metai Pasiūlytas Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirtas generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. I-43
Prokurorų atestacijos komisija Laimė BALTRŪNAITĖ (narė) Treji metai Pasiūlyta Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 1K-1198, paskirta generalinio prokuroro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu I-44

Informacija atnaujinta 2022.01.19 16:48