Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Apdovanojimai

Valstybės apdovanojimai – tai Respublikos Prezidento dekretu skiriami ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai.

Valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai

Valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai skiriami Lietuvos valstybei nusipelniusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams pagerbti.

Valstybės apdovanojimų įstatymas

Apdovanojimų skyrimą nustato teisės aktai valstybės apdovanojimų klausimais. 

Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymas

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų ir jų pakaitų projektų, brėžinių ir etalonų, valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybos nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo

Apdovanojimų nešiojimo tvarka

Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių apdovanojimus reikia nešioti laikantis protokolo bei etiketo taisyklių.

Apdovanotųjų asmenų duomenų bazė

Šioje apdovanotųjų asmenų duomenų bazėje pateikiami Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimus gavę asmenys. Duomenų bazėje galite atlikti paiešką pagal apdovanoto asmens pavardę, pilietybę, apdovanojimo tipą, datą. Į apdovanotųjų asmenų duomenų bazę.


Valstybės apdovanojimų tarybos nariai

  • Renaldas Gudauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Valdas Steponaitis paskirtas Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Edita Sužiedėlienė paskirta Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Oskaras Koršunovas paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 8 d. dekretu Nr. 1K-315
  • Egidijus Jarašiūnas paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. rugpjūčio 20 d. dekretu Nr. 1K-372
  • Arvydas Paukštys paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 17 d. dekretu Nr. 1K-398
  • Algimantas Rimkūnas paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572
  • Vytautas Miškinis paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572
  • Giedrė Jankevičiūtė paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572

Informacija atnaujinta 2022.05.17 11:03