Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Asmenų aptarnavimas

Asmenis, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją, priima Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus  darbuotojai.

Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojai priima prašymus ir skundus, teikia informaciją ir konsultuoja Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos kompetencijos klausimais.

Asmenų aptarnavimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje (įėjimas iš Universiteto gatvės) asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
  • penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Į priėmimą galima atvykti be išankstinės registracijos. Asmeniui pageidaujant, registruotis priėmimui galima telefonu 8 706 64154 ar raštu žemiau nurodytais prašymų ir skundų pateikimo būdais.

Informacija ir konsultacijos telefonu

Dėl informacijos ir konsultacijų telefonu Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos kompetencijos klausimais  galima kreiptis tel. 8 706 64154  kiekvieną darbo dieną:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
  • penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Prašymų ir skundų priėmimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje (įėjimas iš Universiteto gatvės) asmenų prašymai ir skundai priimami kiekvieną darbo dieną:

  • pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.
  • antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
  • penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Prašymai ir skundai Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbo laiku priimami be išankstinės registracijos.

Asmeniui pageidaujant prašymą ar skundą pateikti papildomu laiku prieš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos  darbo dienos laiką nuo 7.30 iki 8.00 val. pirmadieniais ir trečiadieniais, registruotis prašymo ar skundo pateikimui galima telefonu 8 706 64154  ar raštu žemiau nurodytais prašymų ir skundų pateikimo būdais.

Prašymų ir skundų pateikimas

Prašymai ir skundai gali būti pateikiami:

Kreipimaisi, neturintys prašymo ar skundo požymių, ir kuriuose išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu ar pasiūlymai, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą situaciją ar padėtį, gali būti pateikiami užpildžius Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainės skiltį „Laiškas Prezidentui“.

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarka

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Respublikos Prezidento kanceliarijoje reglamentuoja Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 25A-53 ( TAR, 2022-04-20, Nr. 8046).