Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Asmenų aptarnavimas

Asmenų aptarnavimo skyrius yra Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui. Asmenų aptarnavimo skyrius pagal nustatytą tvarką Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje organizuoja asmenų aptarnavimą.

Skyriaus specialistai priima prašymus bei aptarnauja asmenis, konsultuoja juos rūpimais klausimais ir teikia jiems reikalingą informaciją. Informacija teikiama ir telefonu. Skyriaus specialistai taip pat nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, adresuotus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, į juos atsako, apibendrina prašymuose keliamas problemas, rengia pažymas ir jas teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Informacijos teikimas telefonu

Respublikos Prezidento kanceliarijos turimą viešąją informaciją asmenims teikia atsakingas Asmenų aptarnavimo skyriaus specialistas  tel. 8 706 64154.

Asmenų aptarnavimas

Respublikos Prezidento kanceliarijoje (įėjimas iš Universiteto gatvės) asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:

  • pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
  • penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
  • pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Prašymų priėmimas

Respublikos Prezidento kanceliarijoje (įėjimas iš Universiteto gatvės) asmenų prašymai priimami kiekvieną darbo dieną:

  • pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.
  • penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Prašymai gali būti siunčiami:

Rašytiniai prašymai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba, pasirašyti, nurodytas asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefonas, jeigu asmuo jį turi.  

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarka

Asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Respublikos Prezidento kanceliarijoje reglamentuoja Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276  (Žin., 2009, Nr.107- 45092009, Nr.147- 66102013, Nr.34-1678).

Prašymo pavyzdys

Administracinės ir viešosios paslaugos

Informaciją apie kitų valstybės institucijų teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas surasite Elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt/portal/.

Informacija atnaujinta 2022.01.18 17:33