Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Heraldika

 

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu sudaryta ir Prezidentui atskaitinga Lietuvos heraldikos komisija (toliau – Komisija) teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui išvadas ir pasiūlymus dėl parengtų etalonų tvirtinimo, aprobuoja herbų etalonus ir derina heraldinius projektus. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų prašymu teikia išvadas dėl pagamintų herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų heraldinių projektų tapatumo jų etalonams ir projektams.

Komisija konsultuoja istorinių herbų atkūrimo ir naujų herbų, taip pat herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų ir kitų heraldinių projektų kūrimo, naudojimo ir propagavimo klausimais, teikia metodinę paramą herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų heraldinių projektų kūrėjams ir tyrėjams, formuoja darnią Lietuvos Respublikos heraldikos sistemą, koordinuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, teismų, mokslo ir studijų institucijų, valstybės pareigūnų, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali turėti herbinį ženklą, istorinių ir naujų herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų herbinių ženklų kūrimą.

Atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos tradicijas, tarptautinę patirtį ir heraldikos mokslo tendencijas, Komisija sprendžia bendruosius heraldikos norminimo klausimus, ugdo pagarbą heraldikos simbolikai, propaguoja heraldikos žinias. Taip pat nustato taisykles, reglamentuojančias herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų heraldinių projektų kūrimą.

Norint susisiekti prašome kreiptis el. paštu heraldika@prezidentas.lt. Daugiau informacijos rasite socialinėje Lietuvos heraldikos komisijos „Facebook“ paskyroje.


Nuostatai ir susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos protokolas

Dėl Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo

Dėl Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Prezidento atributai, reglamentuoti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme

Lietuvos heraldikos komisijos nuostatai

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos heraldikos komisijos narių skyrimo

Lietuvos heraldikos komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

Lietuvos heraldikos komisijos 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos heraldikos komisijos 2021 m. veiklos ataskaita

Informacija atnaujinta 2022.03.15 11:35