Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Moterų pasaulio lyderių renginyje Brazilijoje

2012-06-21

Jūsų Ekscelencijos,

Ponios ir ponai,

Keletą dienų prieš mūsų šiandieninį susitikimą vyko intensyvios diskusijos Moterų lyderių forume. Apie lyčių skirtumus, stereotipus ir smurtą. Dar anksčiau mes ilgai diskutavome dėl „Kvietimo veikti" (angl. Call to Action) galutinės redakcijos. Visa tai - tik maža dalis kasdieninių pastangų visame pasaulyje remiant moterų teises, užtikrinant, kad moterų balsas būtų girdimas, o lyčių lygybė taptų realybe.

Nė vienam čia esančių nereikia įrodinėti, kokią žalą diskriminacija daro mūsų visuomenės gerovei. Lygiai taip pat mes visi suprantame, kokį vaidmenį moterys vaidina ar galėtų vaidinti skatinant tvarią plėtrą. Tuo pat metu mes visi žinome, kad vien priimtų dokumentų ir vykdomų politikų nepakanka, kad problemos išsispręstų. Reikalingas inovatyvus kūrybiškas požiūris matant lyčių lygybę kaip tikslą ir kaip priemonę tvariai gerovei pasiekti. Leiskite pabrėžti kelis aspektus siekiant, kad de jure lyčių lygybė taptų de facto.

Pirmiausia apie faktinę padėtį. Mes visi gerai žinome, kad oficialios statistikos nepakanka norint įvertinti tikrąją žmogaus teisių situaciją. Todėl turime leisti pasaulio moterims kalbėti pačioms. Pavyzdžiui, jeigu turime internetinius žemėlapius, atspindinčius pasaulinę pajamų nelygybę, kodėl neturėti žemėlapio, kuriame būtų parodyta lyčių nelygybė? Mes kviečiame gyventojus internete pranešti apie kyšininkavimo atvejus, tad kodėl nesukūrus tinklalapio, kuriame būtų galima informuoti apie lyčių diskriminacijos atvejus? Ir kalbu apie tai be jokių iliuzijų, kad viskas greitai išsispręs. Tai - tik įrankis, vienas iš daugelio, leidžiantis ištirti tikrąją situaciją naudojantis moderniomis technologijomis.

Antra, turime dešimtis tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių aktų, ypač lyčių klausimais. Galbūt šiuo metu, kai kalbame, rašomas dar vienas teisės aktas. Todėl leiskite užduoti vieną provokacinį klausimą - kada paskutinį kartą peržiūrėjome visus dokumentus prieš priimdami dar vieną? Manau, kad mums reikia kritiškai įvertinti, ką turime, kad nepasiklystume dokumentų lyčių klausimais miške. Dar svarbiau, mums reikia nustatyti aiškias tų dokumentų įgyvendinimo gaires. Kitu atveju, mes ir toliau platinsime dokumentus be realios pažangos juos įgyvendinant. 

Trečia, politinė valia, konstruktyvus institucijų darbas negali būti iš tikrųjų sėkmingas be galingo variklio - nevyriausybinių moterų organizacijų. Pripažinkime, kad nevyriausybinės organizacijos laiko tarptautinius ir nacionalinius lyderius atsakingais už jų prisiimtus įsipareigojimus. Dirbdamos kartu vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos gali mėginti atsakyti į klausimą, ar mūsų tarptautinės ir nacionalinės institucijos yra tinkamos įgyvendinti jau priimtus sprendimus.

Turime būti tikri, jog tarptautinės, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos gali papildyti viena kitą, o ne konkuruoti. Nes tokie klausimai kaip prekyba žmonėmis arba lyčių stereotipai peržengia nacionalines sienas.

2013 metais Lietuva pirmininkaus ES. Vienas iš mūsų tikslų bus kontroliuoti, kaip lyčių klausimai sprendžiami Europoje. Tai - mūsų regioninė iniciatyva, tačiau ji gali būti puikia pradžia daug didesnei kampanijai.

Norėčiau savo kalbą baigti linkėdama mums visiems įsitikinti, jog mūsų kvietimas veikti veda prie veiksmų. Veiksmų, leidžiančių įgyvendinti jau sutartus sprendimus, padaryti institucijas tinkančias numatytam tikslui ir parodyti tikrą lyčių lygybės situaciją pasaulyje. Nes tik tvirti veiksmai galiausiai panaikins lyčių diskriminaciją, kuri aiškiai trukdo mums žengti į tvaresnę ateitį.

Ačiū.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:44

Atgal