Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-osios sesijos bendruosiuose debatuose

2012-09-25

Ekscelencija pone Prezidente,

Ponios ir ponai,

pastaraisiais metais pasaulyje konfliktų vėl daugėja. Dėl jų tūkstančiai žmonių miršta, yra sužalojami ar praranda pastogę. Jie stabdo mūsų šalių vystymąsi ir sąlygoja atskirų regionų bei viso pasaulio ekonomikos stagnaciją.

Mūsų bendras tikslas - surasti būdų, kaip sumažinti įtampą, nesutarimus ir konfliktus pasaulyje. Svarbiausias iššūkis šiuo atžvilgiu - suprasti pagrindines konfliktų priežastis ir sutelkti pastangas į prevenciją, o ne pasekmių šalinimą.

Ponios ir ponai,

norėčiau atkreipti dėmesį į vieną konkrečią sritį - energetiką.

Nuo senų laikų konkurencija dėl gamtos išteklių buvo konfliktų priežastimi:

  •  energijos šaltiniai pasiskirstę nevienodai, todėl egzistuoja nelygybė energijos prieinamumo prasme;
  •  egzistuojanti energetinė priklausomybė išlieka piktnaudžiavimo, ne bendradarbiavimo, priežastimi;
  •  aiškių ir visuotinai priimtinų taisyklių ir normų stoka energetikos sektoriuje neprisideda prie įtampos mažinimo.

Kasmet pasikartojančios dujų ir naftos tiekimo krizės mums primena, kad pasaulio mastu trintis ir nesutarimai dėl energijos vis dar kelia įvairaus pobūdžio konfliktus ir įtampą. Lietuva, kaip maža ir savo gamtos išteklių neturinti šalis, žino apie neigiamas energetinės priklausomybės pasekmes aplinkoje, kur nėra visuotinio susitarimo dėl aiškių žaidimo taisyklių ir jų laikymosi.

Ką reikia daryti?

Pirma, mes turime didinti pasaulio energijos tvarumą. Šia prasme aš norėčiau pasveikinti Generalinį Sekretorių Ban Ki Mooną už jo iniciatyvą „Tvari energija visiems", kuri iš tikrųjų yra svarbi ir laiku. Energijos efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo diversifikavimas, visuotinis energijos prieinamumas - neabejotinai siektini tikslai.

Antra, privalome pasistengti, kad esanti energijos prieinamumo nelygybė taptų bendradarbiavimo, o ne įtampos šaltiniu. Turi būti užkirstas kelias naudoti energetinę priklausomybę kaip instrumentą politiniam ar ekonominiam šantažui. Ne tik užtikrinti lygybę, bet ir didinti pasaulinę konkurenciją ir efektyvumą. Dabartinėje, vis dar egzistuojančioje, konkurenciją iškreipiančioje kainų diktavimo ir piktnaudžiavimo monopolistine padėtimi situacijoje neįmanomas nei vystymasis, nei saugumas, nei efektyvumas.

Trečia, su energija susijusių konfliktų prevencijai reikalingos tarptautinės sutartys, kuriose būtų aiškiai numatyta, jog energijos naudojimas politiniams tikslams nepriimtinas. Atsakomybė už pažeidimus turi būti aiški ir neišvengiama. Tarptautinėms institucijoms turėtume suteikti didesnę diskreciją tiriant veiklą, trukdančią laisvam energijos išteklių judėjimui, diversifikacijai arba nustatančią nesąžiningas kainas vartotojams, ir taikant sankcijas už tokią veiklą.

Ir paskutinis akcentas. Nėra pavojingesnių su energija susijusių dalykų nei nesaugus branduolinės energetikos vystymas. Akivaizdu, jog kiekviena šalis gali spręsti dėl savo energijos rūšių, tačiau nacionalinis sprendimas vystyti branduolinę energiją gali turėti pražūtingą poveikį kitoms valstybėms ir todėl turi būti gerai ištirtas ir pagrįstas.

Be branduolinės saugos negali būti jokio tvarumo, vystymosi ir taikaus bendradarbiavimo. Klaidos branduolinės energetikos srityje yra per brangios, kad jas leistume. Todėl mes sveikiname Tarptautinės atominės energetikos agentūros pastangas siekiant patobulinti dabartinę tarptautinių branduolinės saugos taisyklių sistemą. Lietuva laikosi pozicijos, kad reikia stiprinti branduolinės saugos standartus, o esant reikalui - priimti tarptautinius teisinius imperatyvus.

2012 metais Seule vykusiame branduolinio saugumo viršūnių susitikime buvo aiškiai nurodyta, kad branduolinio saugumo ir branduolinės saugos priemonės turi būti kuriamos, įgyvendinamos ir reglamentuojamos neatsiejamai, sinergiškai, nes jomis siekiama bendro tikslo - ginti žmones ir aplinką.

Laikydamasi savo įsipareigojimo, prisiimto branduolinio saugumo viršūnių susitikime, Lietuva prisidėjo prie tarptautinių pastangų didinti visuotinį žinojimą apie egzistuojančias energetines rizikas ir jų prevencijos būdus įsteigdama Branduolinio saugumo kompetencijos centrą.

Ponios ir ponai,

kad pašalintume konfliktų priežastis, ne pasekmes, turime būti sąžiningais žaidėjais. Privalome sąžiningai apibrėžti problemas. Kalbėti apie jų priežastis atvirai. Aiškiai ir tiksliai įvardyti žaidimo taisykles. Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - rasti savyje politinės valios visuotinai žaisti pagal šias taisykles.

Ačiū už dėmesį.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:40

Atgal