Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

2016-09-22

Gerbiamas pirmininke, ponios ir ponai,

Šių metų bendrųjų debatų tikslas – paskatinti Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą visame pasaulyje.

Tačiau visus didžiausius iššūkius, su kuriais susiduriame šiandien – tokius kaip klimato kaita, kova su terorizmu ar kruvini pasaulio konfliktai – galime įveikti tik aktyviai dalyvaujant abiejų lyčių atstovams, ypač moterims.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus, ypatingą dėmesį reikia skirti moterims – juk jos dažnai yra labiausiai pažeidžiamos, bet paliekamos nuošalyje ir ignoruojamos. Pateiksiu kelis darnaus vystymosi tikslų pavyzdžius:

Pirmas – panaikinti skurdą.

Su skurdu susiduria ir moterys, ir vyrai, bet išvaduoti moteris iš skurdo gerokai sunkiau.

Moterims tenka kovoti ne tik su skurdu – jos taip pat susiduria su diskriminacija dėl lyties, stereotipais ir socialine atskirtimi.

Jungtinių Tautų ataskaitoje dėl moterų padėties nurodoma:

 • moterys uždirba maždaug 24 proc. mažiau už vyrus;
 • moterims sunkiau gauti paskolą verslui pradėti;
 • moterys dažnai gauna mažesnę palikimo dalį, o nusprendusios palikti savo smurtaujantį vyrą, gali likti be nieko.

Skurdo feminizacijos tendencija turi pasikeisti.

Neleisdami moterims siekti geresnio gyvenimo, pasmerkiame skursti visą visuomenę.

Antras – įveikti badą.

Nors pasaulyje apie pusę žemės ūkio darbų atlieka moterys, užklupus badui, jos pirmos pajunta maisto stygių.

Suirus viešajai tvarkai, eidamos parnešti šeimai maisto ar vandens moterys dažnai rizikuoja gyvybe.

Badmečiu savo menką maisto davinį moterys dažnai atiduoda vaikams. Tačiau stovint eilėje prie duonos jos dažnai nustumiamos į šalį arba patiria smurtą.

Suteikus moterims daugiau teisių žemės nuosavybės srityje ar sudarius galimybę gauti paskolą, jų šeimos gautų sotesnį duonos kąsnį, be to, padidėtų moterų pajamos ir būtų daugiau maisto visiems.

Trečias – suteikti išsilavinimą.

Daugybė mergaičių ir moterų visame pasaulyje neturi jokios galimybės mokytis:

 • kaip nurodoma Jungtinių Tautų darnaus vystymosi ataskaitoje, du trečdaliai iš 750 milijonų pasaulio neraštingų suaugusiųjų yra moterys;
 • mergaitės dažnai prievarta ištekinamos arba parduodamos sudarant ankstyvas santuokas, todėl negali įgyti išsilavinimo, gauti didesnio atlyginimo ir būti savarankiškos;
 • nusikaltėliai grobia moteris ir parduoda į vergiją;
 • ekstremistai degina mokyklas ir žudo mokytojus, nenorėdami, kad išsilavinusios merginos pačios tvarkytų savo gyvenimą.

Tai turi pasikeisti. Išsilavinimas atveria plačias galimybes. Išsilavinusios moterys – tai milžiniški žmogiškieji ištekliai ir didelė jėga, siekiant visuomenės gerovės. Moterims būtina suteikti teisę laisvai įgyti išsilavinimą ir pasirinkti norimą profesiją. Joms turi būti prieinamos informacinės technologijos, padėsiančios atskleisti visą moterų potencialą.

Ponios ir ponai,

Mūsų laukia sunki užduotis.

Tikslą pasieksime, jei kiekvienas ras jėgų ir drąsos prisidėti prie šių pokyčių:

 • skatinant moteris drąsiai svajoti ir reikalauti užimti teisėtą vietą nacionaliniuose parlamentuose, mokslo laboratorijose ir įmonių valdybose;
 • užtikrinant, kad niekas negalėtų mergaitei sutrukdyti įgyvendinti savo svajonę ir įgyti kokybišką nemokamą išsilavinimą;
 • kovojant su lyčių stereotipais ir socialiniu piktnaudžiavimu;
 • užtikrinant, kad įstatymai pelnytai suteiktų moterims ir merginoms lygias teises ir galias;
 • mažinant dėl smurto prieš moteris kainą, kad 2 procentus pasaulio BVP būtų galima skirti kovai su skurdu ir ekonominei plėtrai.

Šios kovos negalime pralaimėti.

Visi turime prisidėti prie tikslo įgyvendinimo.

Pasaulio ateitis bus tvari tik tada, kai visi aktyviai dalyvaus šiame procese ir kai bus visapusiškai atstovaujama visiems visuomenės nariams – tiek moterims, tiek vyrams.

Dėkoju.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2016.09.22 17:32

Atgal