Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl mokslininko Rimanto Petro Sližio mirties

2012-01-17

Antradienis, sausio 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą dėl iškilaus Lietuvos mokslininko, elektrochemiko ir aktyvaus visuomeninio mokslininkų gyvenimo kūrėjo - profesoriaus, habilituoto daktaro Rimanto Petro Sližio mirties.

„Pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos mokslo tarybos pirmininką profesorių R. P. Sližį prisiminsime kaip žmogų, visą gyvenimą paskyrusį chemijos mokslui ir labai daug prisidėjusį kuriant mokslo bei studijų sistemą pirmaisiais atkurtos Lietuvos valstybės metais. Velionis buvo vienas iš Lietuvos mokslininkų sąjungos steigėjų, ilgametis Mokslo bei studijų departamento vadovas, ne tik daug kūręs, bet ir energingai talkinęs jauniesiems mokslininkams. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio artimiesiems, bendradarbiams ir visai Lietuvos mokslo visuomenei", - rašoma šalies vadovės užuojautoje.
Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2012.01.17 09:43

Atgal