Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas viešai konsultacijai teikia Mokslo ir studijų įstatymo bei Profesinio mokymo įstatymo pataisas

2020-04-21

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketina inicijuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo bei Profesinio mokymo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama nustatyti tikslinės stipendijos mechanizmą, leidžiantį valstybei skatinti asmenis rinktis trūkstamas specialybes, ir teikia šį pataisų projektą viešai konsultacijai.

Įstatymų projektais siekiama įtvirtinti įstatyminį pagrindą, leidžiantį valstybei įvertinus visus turimus duomenis ir tyrimus sistemingai planuoti ir skatinti asmenis rinktis studijuoti ar mokytis rinkoje trūkstamas specialybes. Atitinkamas skatinimas realius rezultatus galėtų pasiekti tik veikdamas ilgalaikėje perspektyvoje, toks skatinimas turi būti numatomas ir prognozuojamas, nesikeisti kas metus, kad besirenkantieji asmenys pasitikėtų atitinkamu mechanizmu.

Pokyčių įstatyminėje bazėje poreikis iškilo įvertinus darbo rinkos tyrimus, kurie ilgus metus nurodo tam tikrų aukštos ir žemos kvalifikacijos specialistų trūkumą. Tuo tarpu stojimų į aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas tendencijos neatitinka arba net tampa atvirkščiai proporcingos prognozuojamam poreikiui.

Verslo sektorius kasmet labiausiai laukia informacinių technologijų, inžinerijos ir technologijos studijų programų absolventų, į tai atliepdama Vyriausybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vietų skaičių šioms studijų krypčių grupėms didina, tačiau stojantieji jas renkasi vis rečiau. Drastiškai mažėja ir priėmimas į pedagogikos srities studijas aukštosiose mokyklose, nors ateityje prognozuojamas šių specialistų trūkumas.

Valstybės kontrolė 2020 m. atliktame audite pažymi, kad ir profesinio mokymo paklausiausiose srityse (gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų) nesurinkta pakankamai mokinių, tad darbo rinkos poreikiai gali būti nepatenkinti. Profesinio mokymo įstaigos imasi iniciatyvos materialiai skatinti mokinius, bet teisės aktai dėl stipendijų ir materialinių išmokų dydžių nesikeitė daugiau nei 14 metų. Didžiausia stipendija – 28,8 Eur. Mokiniai, siekdami save išlaikyti, įsidarbina ir nelanko pamokų, iškrenta iš ugdymo proceso neįgiję kvalifikacijos. Stebima tendencija itin grėsminga, nes valstybė neparengs pamainos su gamyba, procesų skaitmeninimu susietiems ekonominiams sektoriams ir mažins investicijų Lietuvoje galimybes.

Todėl Prezidentas ketina teikti įstatymų pakeitimus, kuriais būtų numatyta galimybė mokėti tikslines stipendijas asmenims, įstojusiems į Vyriausybės nustatytas prioritetines studijų kryptis ar profesinio mokymo programas, valstybės finansuojamas vietas, neatsižvelgiant į kitas gaunamas stipendijas ar paramą. Tikslines stipendijas administruotų Valstybinis studijų fondas.

Tokios įstatymų pataisos sukurs prielaidas atsirasti strateginiam ilgalaikiam požiūriui į specialybes, kuriose trūksta specialistų tolesniam sėkmingam Lietuvos ekonomikos tvariam augimui. Jos leis sistemingai planuoti ir sudaryti galimybes visoms šakinėms ministerijoms įsitraukti į atitinkamų specialistų ruošimo skatinimą ir stiprins karjeros orientavimo sistemą.

Seimui priėmus šias pataisas, jos įsigaliotų nuo 2021 metų pradžios.

Prezidentas kviečia visuomenę ir socialinius partnerius įvertinti paruoštą Mokslo ir studijų įstatymo bei Profesinio mokymo įstatymo pataisų projektą ir teikti savo nuomonę, galimas alternatyvas bei pasiūlymus jį tobulinti iki gegužės 4 d., atsiunčiant el. paštu kanceliarija@prezidentas.lt.

* LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 36 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 76 IR 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 76 ir 82 straipsnių PAKEITIMO ĮSTATYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 36 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.04.21 14:04

Atgal