Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas: turime sutarti dėl teisingo ES daugiamečio biudžeto ir objektyviais kriterijais grįsto Europos gaivinimo fondo

2020-06-26

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda telefonu kalbėjosi su Europos Vadovų Tarybos (EVT) Pirmininku Charlesu Micheliu. Pokalbis organizuotas aptarti liepos mėnesį numatyto EVT posėdžio darbotvarkei, susijusiai su derybomis dėl Daugiametės finansinės programos ir Europos gaivinimo instrumento.

Ch. Michelio skambutis Lietuvos vadovui yra dalis jo pradėtų dvišalių konsultacijų su ES šalimis narėmis, siekiant sužinoti lyderių pozicijas dėl Europos gaivinimo fondo paskirstymo kriterijų.

Lietuvos vadovas pakartojo nuostatą, kad Lietuva tikisi teisingo ES daugiamečio biudžeto ir objektyviais, krizės padarinius atspindinčiais kriterijais paremto Europos ekonominiam atsigavimui skirto finansinio instrumento. Prezidentas išreiškė lūkestį, kad naujasis finansinis instrumentas nebūtų kuriamas Daugiametės finansinės programos finansavimo sąskaita.

„Svarbu užtikrinti didesnį finansavimą Sanglaudos politikai ir žemės ūkiui, siekti tiesioginių išmokų konvergencijos ūkininkams“, – sakė Prezidentas. Taip pat šalies vadovas pažymėjo, kad ES privalo laikytis įsipareigojimų ir užtikrinti tinkamą finansavimą Ignalinos AE uždarymui ir Kaliningrado tranzito programos įgyvendinimui.

Prezidento nuomone, būtina siekti sąžiningo naštos pasidalijimo ES biudžeto pajamų srityje bei atsisakyti šiuo metu taikomo įmokų į ES biudžetą korekcijų mechanizmo.

Pokalbio metu Prezidentas taip pat atkreipė EVT Pirmininko dėmesį į Rusijos pastangas perrašyti istoriją, reabilituoti Molotovo–Ribentropo paktą ir slaptuosius protokolus. „Bendromis pastangomis Europoje turime užkirsti kelią Rusijos bandymams suklaidinti Vakarų visuomenę ir kvestionuoti tarptautinės teisės pagrindus“, – teigė Prezidentas.

Šalies vadovas ir EVT Pirmininkas aptarė branduolinės saugos klausimus ES kaimynystėje. Prezidentas pažymėjo, kad 2019 m. gruodį Europos vadovų sutartos išvados, jog visi trečiosiose šalyse esantys įrenginiai turi atitikti aukščiausius aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus, privalo būti įgyvendintos, o elektra, pagaminta nesaugiose elektrinėse, neturi patekti į ES vidaus rinką. EVT Pirmininkas pabrėžė, kad branduolinės saugos klausimai yra itin svarbūs visai Europos Sąjungai, ir artimiausiu metu ketina šiais klausimais kreiptis į Baltarusijos Prezidentą.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.06.26 17:13

Atgal