Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas ragina teisėjų bendruomenę savo nariams kelti aukščiausius etikos standartus

2020-09-03

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija ir Teismų įstatymu, priėmė dekretą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Mindaugo Striauko įgaliojimų atnaujinimo, tačiau laikosi nuomonės, kad Teisėjų tarybos sprendimas nepatarti dėl jo atleidimo pažeminus teisėjo vardą neprisideda prie aukščiausių etikos standartų įgyvendinimo teisėjų bendruomenėje bei visuomenės pasitikėjimo teismais didinimo.

Šalies vadovas pabrėžia, kad teisėjams kelia aukščiausius profesionalumo, sąžiningumo ir etiško elgesio reikalavimus, kas ypač aktualu kilus pagrįstų abejonių, ar teisėjas savo elgesiu nežemina teisėjo vardo.

„Turi būti imamasi visų teisėtų priemonių, kad teisėjai, kurių poelgiai nedera su garbingu teisėjo vardu, nebebūtų teisėjų bendruomenės nariais“, – sakė Prezidentas.

Laikydamasis tokios pozicijos, šalies vadovas 2020 m. gegužės 25 d. ėmėsi iniciatyvos atleisti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją M. Striauką iš pareigų, paaiškėjus, kad teisėjas vairavo transporto priemonę neblaivus. Prezidento nuomone, toks poelgis žemina teisėjo vardą, todėl, vadovaudamasis Konstitucija, jis kreipėsi į Teisėjų tarybą patarimo.

Pagal Konstituciją būtent teisėjų savivaldos institucija – Teisėjų taryba – turi patarti Prezidentui visais teisėjų skyrimo, jų profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų klausimais. Teisėjų taryba taip pat turi pareigą nuspręsti, ar teisėjas savo poelgiu pažemino teisėjo vardą, ir priimti atitinkamą sprendimą dėl patarimo atleisti teisėją iš pareigų. Jei nėra šios teismų savivaldos institucijos patarimo, Prezidentas negali priimti sprendimo dėl teisėjo paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų.

Be to, Teismų įstatymas nustato, kad, Prezidentui priėmus dekretą kreiptis į Teisėjų tarybą dėl patarimo atleisti ar teikti atleisti teisėją iš pareigų tuo pagrindu, kad teisėjas savo poelgiu pažemino teisėjo vardą, teisėjo įgaliojimai sustabdomi, iki bus priimtas sprendimas dėl teisėjo atleidimo iš pareigų. Tais atvejais, kai sprendimas dėl teisėjo atleidimo nepriimamas, Respublikos Prezidentas turi nedelsdamas atnaujinti teisėjo įgaliojimus.

Teisėjų tarybai 2020 m. rugpjūčio 28 d. priėmus nutarimą, kuriuo ji nepatarė atleisti M. Striauko iš teisėjo pareigų, Prezidentas Gitanas Nausėda dėl minėtų priežasčių 2020 m. rugsėjo 2 d. pasirašė dekretą dėl M. Striauko teisėjo įgaliojimų atnaujinimo.

„Atsižvelgdamas į itin žemą visuomenės pasitikėjimą teismais, raginu teisėjų savivaldos institucijas iš esmės įvertinti, ar teisėjų bendruomenės nariams taikomi etikos standartai atitinka visuomenės lūkesčius, ir ar jie prisideda prie visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisingumu valstybėje stiprinimo“, – sakė šalies vadovas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.09.03 18:00

Atgal