Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas pradeda vizitą Briuselyje nuo susitikimo su Rytų partnerystės asocijuotuoju trejetu

2021-12-15

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo darbo vizitą Briuselyje. Trečiadienį šalies vadovas pirmininkavo jo iniciatyva Briuselyje vykusiam ES valstybių narių bendraminčių ir asocijuotojo trejeto – Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo – vadovų susitikimui. Jame aptartas šių šalių Asociacijos sutarčių (DCFTA) ir reformų įgyvendinimas, bendradarbiavimo tarp asocijuotųjų partnerių stiprinimas, taip pat regioninio saugumo iššūkiai.

Prezidentas, kalbėdamas su ES valstybių ir asocijuotojo trejeto lyderiais, pabrėžė, kad Ukraina, Moldova ir Sakartvelas per pastaruosius 12 metų padarė didelę pažangą, o esminis proveržis įvyko pasirašius Asociacijos sutartis su ES.

„Įgyvendintos reformos reikalavo pastangų ir reikšmingai prisidėjo prie politinės, ekonominės ir socialinės Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo transformacijos. Pavyko pasiekti gerų rezultatų, tačiau tai reiškia tik vieną – negalime sustoti pusiaukelėje. Asocijuotasis trejetas turi ir toliau siekti progreso vykdant reformas, o ES savo ruožtu pasiūlyti šioms šalims europinę perspektyvą“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas pabrėžė, kad ypač svarbu matyti partnerių pažangą vykdant reformas teisės viršenybės, teisėtvarkos, gero valdymo ir kovos su korupcija srityse. Pasak šalies vadovo, ES ir toliau turėtų remtis principu „daugiau už daugiau“ ir valstybėms, padariusioms didžiausią pažangą, siūlyti daugiau integracijos su ES galimybių. Lietuvos vadovo teigimu, pirmiausia asocijuotosioms šalims – Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelui – turi būti sudarytos sąlygos palaipsniui integruotis į ES vidaus rinką, o galiausiai – apibrėžta narystės ES perspektyva.

Prezidentas susitikime akcentavo, kad ES pareiga yra padėti šalims kaimynystėje, kurios vis dar kovoja už savo laisvę, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir demokratijos vertybes. Pasak šalies vadovo, tiek šių šalių, tiek viso regiono stabilumas ir ekonominis klestėjimas yra neįmanomi be saugumo, todėl būtina didelį dėmesį skirti bendradarbiavimui šioje srityje.

„Saugumo situacija regione šiuo metu yra prasčiausia per pastaruosius 30 metų. Matome, kaip Rusija telkia karinius pajėgumus prie sienos su Ukraina, gilėja Baltarusijos ir Rusijos karinė integracija, griežtėja Rusijos retorika NATO plėtros Rytuose klausimu. Šie iššūkiai reikalauja ES, NATO ir Rytų partnerystės šalių vienybės ir susitelkimo. Aiškiai sakome – netoleruosime agresijos, grasinimo valstybių suverenumui ir teritoriniam vientisumui Rytų kaimynystėje“, – teigė Prezidentas.

Šalies vadovas išreiškė lūkestį, kad pavyks pasiekti ambicingų šiandien vykstančio ES Rytų partnerystės viršūnių susitikimo rezultatų, ir pabrėžė, kad Rytų partnerystės iniciatyva turi išlaikyti geopolitinę, strateginę svarbą.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.12.15 15:39

Atgal