Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas: Popiežius meldžiasi už mūsų šalies vienybę ir gerovę

2019-11-08

Italijoje viešintis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia dalyvavo audiencijoje pas Popiežių Pranciškų. Per šį istorinį, pirmąjį Prezidento kadencijoje, susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi šalies vadovas padėkojo Bažnyčios patriarchui už nuolatinį dėmesį Lietuvai ir maldą už mūsų šalį ir jos žmones.

Per pokalbį su Popiežiumi Prezidentas padėkojo už Šventojo Sosto parodytą neeilinį palaikymą mūsų šaliai okupacijos metu ir išliekantį dėmesį mūsų tautai. Kaip išskirtinės pagarbos Lietuvai ženklas primintas kunigo, Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus paskyrimas kardinolu. „Dar niekada Lietuva negalėjo didžiuotis turėdama du kardinolus vienu metu“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas išreiškė pagarbą ir palaikymą Šventojo Sosto ir Popiežiaus veiklai, skatinant tarptautinę taiką, branduolinį nusiginklavimą, tarptautinės teisės viršenybe pagrįstą politiką, aplinkos apsaugą, žmogiškojo orumo principų išsaugojimą, pagarbos moterims stiprinimą. Prezidentas priminė bendrą Lietuvos ir Vatikano siekį pasmerkti pasaulio taikai grasinančią agresiją ir palaikyti nuo jos kenčiančias šalis – Ukrainą, Sakartvelą, Moldovą. Kalbėta apie Rusijos veiksmus Baltijos šalyse ir regione, nesutampančius su pamatiniais žmonių saugumo ir gerovės tikslais pasaulyje.

Prezidentas Popiežiui Pranciškui papasakojo apie savo kadencijos tikslus, kurie susisieja su Šventojo Sosto misija. „Mano šalies vykdoma socialinė politika yra ir bus orientuota į socialiai pažeidžiamas šeimas, šalies regionų gyventojus, senyvus žmones. Manau, kad aktyvi socialinė politika turi būti kiekvienos šalies pagrindinis tikslas. Turime dalintis ir kreipti didesnį dėmesį į kiekvieną šalia esantį žmogų, būti atidesni silpnesniam ir vargstančiam“, – Popiežiui sakė Prezidentas. Audiencijos pabaigoje šalies vadovas perdavė Popiežiui Pranciškui Lietuvos žmonių linkėjimus ir maldas.

Po apsilankymo pas Popiežių Pranciškų Prezidentas susitiko su Šventojo Sosto Valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, su kuriuo aptarė dvišalius santykius ir užsienio politikos klausimus. Kalbėta apie saugumo situaciją pasaulyje, skiriant išskirtinį dėmesį hibridinėms grėsmėms ir kibernetiniam saugumui. Išsakytas susirūpinimas Rusijos demonstruojamu priešiškumu Lietuvai, atsisakant suteikti vizas lietuviams, siekiantiems aplankyti tremtinių kapus ir pagerbti mūsų šalies intelektualų, kovotojų už laisvę, tikinčiųjų ir dvasininkų atminimą. Skirta laiko pokalbiui apie situaciją Ukrainoje, migracijos politiką.

Prezidentas ir pirmoji ponia lankėsi Šv. Petro bazilikoje, Aušros Vartų Dievo Motinos ir Čenstakavos Dievo motinos koplyčiose padėjo gėlių prie Šventojo Petro, Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II kapų.

Lapkričio 8 dieną planuojami susitikimai su Italijos Prezidentu Sergio Mattarella ir Ministru Pirmininku Giuseppe Conte.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2019.11.11 09:17

Atgal