Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas paskyrė Živilę Kindurytę valstybės kontrolieriaus pavaduotoja

2020-07-16

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė Živilę Kindurytę Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotoja penkeriems metams.

Pasak šalies vadovo, Valstybės kontrolė, kaip nepriklausoma audito institucija, atlieka itin svarbią funkciją – prižiūri, ar teisėtai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, todėl gali objektyviai įvertinti, ar viešosios lėšos naudojamos efektyviai ir skaidriai. „Tai ypač svarbu šiandieninėmis aplinkybėmis, vertinant viešąsias išlaidas, skirtas kovai su koronaviruso pandemijos padariniais ir planuojant Ekonomikos DNR investicijas bei būsimų ES fondų panaudojimą“, – sakė Prezidentas, ne kartą pabrėžęs, kad biudžete turi būti randama pakankamai lėšų socialinei atskirčiai mažinti, o investicijos turi būti skiriamos ten, kur ilguoju laikotarpiu bus sukurta didžiausia pridėtinė vertė.

Ž. Kindurytė darbą Valstybės kontrolėje pradėjo 2006 m., iki šios dienos ėjo Strateginio planavimo ir analizės skyriaus vedėjos pareigas, prieš tai buvo Audito metodikos skyriaus vyriausioji valstybinė auditorė, IT audito skyriaus vedėja. Ž. Kindurytė vadovavo projektui kuriant valstybinio audito poveikio vertinimo metodiką, iš esmės keičiančią valstybinio audito požiūrį į rekomendacijas, jų įgyvendinimą ir stebėseną.

Prezidento teigimu, valstybės kontrolieriaus pavaduotojos kompetencijos ir patirtis padės ieškoti netradicinių sprendimų tobulinant ir efektyvinant audito procesą, pritaikant naujausias informacines technologijas institucijos veiklos procesuose ir siekiant aukštesnio rekomendacijų įgyvendinimo lygio.

Ž. Kindurytė prisiekė būti ištikima Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją bei įstatymus, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, saugoti valstybės turtą, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.07.16 13:56

Atgal