Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas paskyrė naujas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nares

2020-09-21

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Teismų įstatymu, paskyrė keturias naujos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nares.

Šalies vadovo sprendimu pareigas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje eis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų tyrimo centro docentė Jolanta Mažylė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė Lina Mikalonienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė, laikinai einanti šio instituto direktoriaus pareigas, Jolanta Zajančkauskienė bei Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė Edita Znutienė.

Teisėjų taryba komisijos nariais paskyrė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėją, šio teismo pirmininko pavaduotoją Skirgailę Žalimienę, Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Marių Bajorą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Gediminą Sagatį.

Vadovaudamasis Teismų įstatymu, Prezidentas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininke paskyrė teisininkę L. Mikalonienę.

Šalies vadovas per pirmadienį surengtą susitikimą padėkojo kadenciją baigiančiai Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai – jos pirmininkei, politologei Rimai Urbonaitei, žurnalistų atstovei Aistei Žilinskienei, buvusiam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjui Sigitui Gurevičiui, kriminologei Margaritai Švedkauskienei, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Sigitai Jokimaitei, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkei Jolantai Malijauskienei ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Danutei Gasiūnienei – už atsakingą darbą atrenkant geriausius pretendentus į teisėjus ir pagalbą formuojant teisėjų bendruomenę.

„Turime stiprinti teismų sistemą ir didinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija čia atlieka svarbų vaidmenį“, – sakė Prezidentas, pabrėžęs, kad pretendentams į teisėjus ir teisėjams, siekiantiems karjeros, kelia aukščiausius profesionalumo, reputacijos ir etiško elgesio reikalavimus.

Pasak šalies vadovo, teisėjais turi tapti ne vien geriausi teisininkai profesionalai, bet ir vertybiškai stiprūs, principingi pretendentai. Labai svarbu, kad į šiuos reikalavimus atsižvelgtų ir jais vadovautųsi naujai sudarytos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariai, kuriems Prezidentas palinkėjo didžiausios sėkmės.

Per šalies vadovo susitikimą su kadenciją baigiančios ir naujai sudarytos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijų nariais taip pat buvo iškelti klausimai dėl teisėjo darbo prestižo ir su tuo susijusių iššūkių rengiant atrankas, ypač į mažesnius teismus. Svarstytos galimybės didinti teismų sistemos atvirumą, pritraukiant į ją daugiau įvairios praktinės patirties turinčių teisininkų.

Prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu rengiama teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama, kad ateityje pretendentų į teisėjus ir teisėjų karjeros atrankos vyktų sparčiau ir efektyviau.

Pagal Teismų įstatymą Pretendentų į teisėjus atrankos komisija sudaroma trejiems metams. Komisijos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Tris komisijos narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, keturis visuomenės atstovus – Prezidentas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.09.21 15:59

Atgal