Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas: naujas Korupcijos prevencijos įstatymas stiprins Lietuvos atsparumą korupcijai

2021-06-30

Vakar Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Korupcijos prevencijos įstatymą, kuris pakeis prieš beveik 20 metų patvirtintą korupcijos prevencijos reglamentavimą.

Naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo projektą Seimui pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentas. Įstatymo projektas rengtas kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu (NSGK). 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šis įstatymas, atitinkantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas ir gerąsias praktikas, kurs sisteminę Lietuvos atsparumo korupcijai aplinką. „Kai pasaulyje trūksta saugumo, korupcijos keliamos grėsmės šaliai yra dvigubas pavojus. Valstybė turi būti sveika, stipri ir vieninga. Tuo tarpu korupcinis sugedimas šalį skaldo ir silpnina, smukdo jos ekonomiką, griauna piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Seimo vakar priimtas įstatymas yra savalaikis Lietuvos atsparumą stiprinantis instrumentas“, – sako šalies vadovas.

„Šiuo naujuoju Korupcijos prevencijos įstatymu siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijose būtų skiriamas realus vadovų dėmesys antikorupcinės aplinkos kūrimui, o asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją, turėtų ne tik pareigą, bet ir pakankamas garantijas tokiai veiklai vykdyti. Dar vienas svarbus aspektas – sudaromos sąlygos pamatuoti korupcijos prevencijos rezultatus, taip skatinant skaidrumo pokyčius. Tik iš esmės pakeitus antikorupcinės aplinkos kūrimo kultūrą, sustiprinus antikorupcinį sąmoningumą, galime pasiekti aukštesnę viešojo sektoriaus skaidrumo kokybę, taip pat – didesnį žmonių pasitikėjimą“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, korupcijos prevencijos sričiai trūko reikšmingų pokyčių, tad priimtas įstatymas taps pagrindu šiems pokyčiams pradėti. „Džiaugiuosi bendru Prezidentūros, STT ir NSGK darbu bei rezultatu. Sukurta visuotiniu įsitraukimu grįsta kovos su korupcija sistema prisidės prie skaidrumo didinimo valstybėje“, - teigė komiteto pirmininkas.

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas turėtų sudaryti galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Esminiai įstatymo aspektai:

  • numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija;
  • įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos;
  • sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį, taip motyvuojant institucijas diegti atsparumo korupcijai priemones sąmoningai ir savanoriškai;
  • skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Įstatyme numatyta, kad Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemą sudaro korupcijos prevencijos priemonės, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, personalo patikimumo užtikrinimas bei kitos veiklos ar priemonės. Taip pat daugiau dėmesio skiriama atsparumo korupcijai lygio nustatymui, korupcijos rizikos valdymo vertinimui ir antikorupcinių elgesio standartų diegimui.

Su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu galite susipažinti čia. Seimo priimtą įstatymą dar turės pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentas. Numatyta įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.06.30 13:14

Atgal