Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas lankėsi tarptautinėse pratybose „Geležinis vilkas 2022 I“

2022-05-10

Lietuvos Respublikos Prezidentas antradienį lankėsi tarptautinėse pratybose „Geležinis vilkas 2022 I“ Gaižiūnų poligone, Rukloje.

Kasmetinės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ ir jai priklausančių batalionų pratybos šiemet yra dalis plataus masto NATO pratybų, kuriose sąjungininkai kartu atlieka kolektyvinės gynybos užduotis stiprindami Aljanso rytinį flangą.

Šalies vadovas kartu su Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Valdemaru Rupšiu išklausė informaciją apie sąjungininkų pratybų Lietuvoje eigą, apžiūrėjo pratyboms sutelktą NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Lietuvos kariuomenės karinę techniką, susitiko su pratybose dalyvaujančiais kariais.

„NATO pajėgų rytiniame Aljanso flange stiprinimas yra svarbus atsakas į Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Šiose pratybose sutelktos sąjungininkų kovos pajėgos demonstruoja, kokia didele karine galia disponuoja NATO, užtikrindama kolektyvinę gynybą. Lietuva, kaip NATO partnerių pajėgas priimančioji šalis, yra pasiruošusi papildomų NATO pajėgumų dislokavimui“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad šiemet sutartas papildomas krašto apsaugos finansavimas turi būti išlaikytas. „Remsiu ambiciją, kad naujame partijų susitarime būtų sutarta dėl finansavimo gynybai didinimo iki 3 proc. BVP. Turime būti pasiruošę valstybės gynybai taip, kad agresoriui nekiltų nė mažiausia pagunda išmėginti NATO atsako jėgą“, – sakė Prezidentas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2022.05.10 13:05

Atgal