Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidentas: išnaudokime švietimo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai

2020-09-09

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiko su švietimo sektoriaus atstovais ir socialiniais partneriais aptarti inicijuojamų Švietimo įstatymo pakeitimų. Jais siekiama suteikti lygiaverčio starto galimybes kiekvienam vaikui, užtikrinti privalomą ikimokyklinį ugdymą vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, bei visiems vaikams ankstinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus ribą vieneriais metais.

„Įstatymų bazės pokyčiai yra pribrendusi būtinybė, nes šiuo metu ne visiems vaikams užtikrintos galimybės tenkinti prigimtinius, socialinius ir pažintinius poreikius. Net trečdalis vaikų, augančių nepalankioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, nelanko ikimokyklinės įstaigos, nors jiems ugdymas būtų naudingiausias. Turime skirti pažeidžiamiausiems vaikams ypatingą dėmesį, kad pradinį ugdymą jie pradėtų kuo įmanoma lygiavertiškesnėmis sąlygomis su savo bendraamžiais ir išvengtų atskirties, siekiant geriausių mokymosi rezultatų. Todėl prieinamas ikimokyklinis ir kokybiškas priešmokyklinis ugdymas turi būti ne tik savivaldybių rūpestis, bet ir valstybės pareiga“, – akcentavo šalies vadovas, siekiantis įstatymų pataisomis į ankstyvąjį ugdymą įtraukti papildomai apie 1500 vaikų per metus.

Atsižvelgdamas į ekspertų stebėjimų duomenimis patvirtintą teigiamą ankstyvojo ugdymo poveikį vaikų mokymosi rezultatams ir socialinės atskirties mažinimui, Prezidentas siūlo neatidėlioti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo, o sutelkus pastangas ir visų institucijų įdirbį kartu pradėti veiksmus. Pasak jo, svarbu palaipsniui, per kelerius metus, įgyvendinti sisteminius pokyčius, kad ankstyvojo ugdymo įstaigos būtų pasirengusios priimti jaunesnius vaikus ir tėvai drąsiai leistų penkiamečius į priešmokyklinio ugdymo programas, matydami naudą vaikui. Pasirengiamuoju laikotarpiu turi būti pritaikytas ugdymo turinys, aplinkos ir metodai jaunesnio amžiaus vaikams, pedagogams užtikrintos galimybės įgyti būtinas kompetencijas, sukurtas efektyvus ankstyvojo ugdymo mokyklų tinklas ir pavėžėjimo paslaugos.

Šalies vadovas pabrėžė, kad jo siūlomas perėjimas prie ankstyvesnio privalomo ugdymo būtų lankstus, leidžiantis šeimoms pasirinkti – priešmokyklinį ugdymą vaikui pradėti nuo penkerių, o pradinį – nuo šešerių arba, atsižvelgus į vaiko raidą ir individualius gebėjimus, priešmokyklinio ugdymo programoje ugdytis papildomus metus ir pradinį ugdymą vaikui pradėti vėliau, nuo septynerių metų amžiaus. Šiuo metu teisės aktai nenumato galimybės priešmokyklinio ugdymo programoje praleisti dvejus metus. Inicijuojami švietimo įstatymo keitimai nepanaikina kitų ankstyvojo ugdymo formų nelankant ugdymo įstaigos. Vaikai gali ugdytis šeimoje tėvams pageidaujant arba mokytis namuose dėl ligos.

„Nesinorėtų užkrauti švietimo sektoriui dar vienos reformos, neįsigilinus į tai, kokius parengiamuosius darbus reikia atlikti, kokią infrastruktūrą sukurti, todėl šiandien pristatėme patį tikslą ir kvietėme partnerius diskutuoti ne vien apie jo prasmingumą, bet ir pasigilinti į tai, kokie šiame kelyje mūsų laukia iššūkiai – ir finansiniai, ir kvalifikaciniai, ir žmogiškojo kapitalo prasme, ir keičiant visuomenės požiūrį. Kviečiu ir visas suinteresuotas grupes kartu įgyvendinti pokyčius švietime, žvelgiant į Lietuvos vaikų ateities perspektyvas. Šiandien teikiame savo pasiūlymą viešai diskusijai, lauksime visuomenės nuomonių ir siūlymų“, – sakė šalies vadovas.

Seimui priėmus šį projektą dar rudens sesijoje, Švietimo įstatymo pataisos, susijusios su ikimokyklinio ugdymo užtikrinimu, įsigaliotų nuo 2021 m. pradžios, su priešmokyklinio ugdymo ankstinimu – nuo 2023 m., o su pradinio ugdymo ankstinimu – nuo 2024 metų.

Iš valstybės biudžeto papildomai tam reikėtų skirti apie 90 milijonų per šešerius pereinamojo laikotarpio metus.

Susitikime dalyvavo LRS Švietimo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė.

Prezidentas kviečia visuomenę ir socialinius partnerius įvertinti paruoštą Švietimo įstatymo pakeitimų projektą ir teikti savo nuomonę, galimas alternatyvas bei pasiūlymus jį tobulinti iki rugsėjo 18 d., atsiunčiant el. paštu kanceliarija@prezidentas.lt.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių PAKEITIMO ĮSTATYMO projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO aiškinamasis raštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių PAKEITIMO ĮSTATYMO lyginamasis variantas

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.09.09 15:40

Atgal