Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas ir Airijos Ministras Pirmininkas aptarė ES biudžeto derybas ir pandemijos padarinių šalinimo strategijas

2020-07-09

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda telefonu kalbėjosi su Airijos Ministru Pirmininku (Taoiseach) Micheáliu Martinu. Pokalbio metu aptarta ES darbotvarkė ir artėjanti Europos Vadovų Tarybos darbo sesija liepos 17-18 dienomis.

Šalių vadovai apsikeitė pozicijomis dėl Tarybos pasiūlyto Daugiamečio ES biudžeto ir Europos gaivinimo fondo skirstymo gairių.

Prezidentas akcentavo, kad būsimasis ES finansinis ciklas turėtų suteikti daug galimybių šalims spręsti pandemijos sukeltą ekonominę ir socialinę krizę bei vystyti ilgametės plėtros strategiją. Pasak šalies vadovo, dabar ypač svarbu išlaikyti ES šalių narių sutelktumą ir solidarumą, siekiant greito ir efektyvaus derybų proceso bei kaip įmanoma greitesnio sutarimo.

Šalies vadovo teigimu, vienas didžiausių Baltijos šalių lūkesčių yra Sanglaudos politikos krypties finansavimo didinimas. „ES turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų suvienodinti tiesiogines išmokas Baltijos šalių ūkininkams, kad šios pasiektų pilną konvergenciją iki 2027 metų, bei užtikrinti tinkamą finansavimą Ignalinos AE bei Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimui“, – sakė Prezidentas.

Apsikeista mintimis apie Europos gaivinimo fondo skirstymo principus. Lietuva laikosi nuostatos, kad instrumento paskirstymo kriterijai turi būti sąžiningi, objektyvūs. Prezidentas mano, kad Europos gaivinimo fondu privalo turėti galimybę pasinaudoti visos šalys narės.

Dėmesio skirta Eurogrupės darbotvarkei ir strateginiams prioritetams aptarti. Aptariant ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo klausimus, Prezidentas išreiškė lūkestį, kad diskusijos dėl ES bankų sąjungos užbaigimo, Europos stabilumo mechanizmo reformos, biudžetinio instrumento, skirto konkurencingumui ir konvergencijai euro zonoje, bus atnaujintos.

Abiejų šalių vadovai apsikeitė žiniomis apie COVID-19 pandemijos plitimo dinamiką šalyse, jos socialinį ir ekonominį poveikį.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.07.09 22:01

Atgal