Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas: ES patvirtino socialinės gerovės tikslus – imkimės įgyvendinimo

2021-05-08

Šeštadienį neformalioje Europos Vadovų Tarybos (EVT) sesijoje patvirtinti 2030 m. ES socialinės politikos prioritetai, grindžiami socialinės nelygybės, skurdo ir atskirties mažinimu bei dialogu su socialiniais partneriais.

„Susitikime sutarėme, kad Europa turi būti socialinės sanglaudos ir gerovės žemynas. Lietuva palaiko inovatyvios socialinės politikos tikslų įgyvendinimą. Galime ir turime pradėti veikti nedelsdami. Išsikelti nacionalinius tikslus, ieškoti inovatyvių sprendimų, aktyviai tartis su socialiniais partneriais“, – pabrėžė Prezidentas.

Lietuvos vadovas palaiko Bendrijos įsipareigojimą pasiekti proveržį užimtumo skatinimo, įgūdžių tobulinimo ir gyventojų socialinės apsaugos srityse.

ES lyderiai sutarė, kad bus siekiama užtikrinti gyventojų užimtumo lygį iki 78 procentų. Taip pat sumažinti asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar patiriančių socialinę atskirtį, skaičių ES bent 15 mln., iš kurių bent 5 mln. turi būti vaikai.

Prezidentas palaikė idėją, kad nacionalinius socialinės politikos tikslus šalys narės galėtų nusistatyti individualiai, ilgalaikėje perspektyvoje prisidėdamos prie ES patvirtintų prioritetų.

Neformalioje EVT sesijoje lyderiai aptarė kovos su pandemija priemones, žaliojo skaitmeninio paso įvedimo kriterijus bei santykius su Indija. Sesijoje nuotoliniu būdu dalyvavo Indijos Ministras Pirmininkas Narendra Modi.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.05.08 15:21

Atgal