Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Pilietybė

Respublikos Prezidento teisę teikti Lietuvos Respublikos pilietybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.


Pilietybės reikalų komisija

Pilietybės reikalų komisija – tai Respublikos Prezidento dekretu sudaryta patariamoji institucija, kuri preliminariai svarsto pilietybės suteikimo ir grąžinimo asmenims klausimus bei teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui. Komisijos pasiūlymai, svarstant pilietybės klausimus, yra rekomendacinio pobūdžio ir Respublikos Prezidento nesaisto.

Pilietybės reikalų komisiją sudaro: 

  • Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais (Komisijos pirmininkas);
  • Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Teisės grupės vyriausiasis specialistas pilietybės klausimais (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
  • Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras;
  • Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas;
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius;
  • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius;
  • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vedėjas;
  • Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovas;
  • Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Teisės grupės vyriausiasis specialistas pilietybės klausimais (Komisijos sekretorius).

Nuostatai ir susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas

Respublikos Prezidento dekretas Nr. 1K-812 dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir Pilietybės reikalų komisijos reglamento patvirtinimo

Nutarimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

Informacija atnaujinta 2021.11.29 16:07