Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Pareigybių, į kurias Lietuvos Respublikos Prezidentui skiriant ar teikiant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

1. Pareigybės, į kurias Lietuvos Respublikos Prezidentas asmenį skiria:
1.1. apylinkių teismų pirmininkai;
1.2. apylinkių teismų pirmininkų pavaduotojai;
1.3. apylinkių teismų teisėjai;
1.4. apygardų administracinių teismų pirmininkai;
1.5. apygardų administracinių teismų pirmininkų pavaduotojai;
1.6. apygardų administracinių teismų teisėjai;
1.7. apygardų teismų pirmininkai;
1.8. apygardų teismų skyrių pirmininkai;
1.9. apygardų teismų teisėjai;
1.10. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas;
1.11. Lietuvos apeliacinio teismo skyrių pirmininkai;
1.12. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai;
1.13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas;
1.14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojai;
1.15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai;
1.16. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariai;
1.17. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininkas;
1.18. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariai;
1.19. Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nariai;
1.20. Teisėjų garbės teismo nariai;
1.21. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;
1.22. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojai;
1.23. Prokurorų atrankos komisijos narys;
1.24. Prokurorų atestacijos komisijos narys;
1.25. Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos narys;
1.26. Prokurorų etikos komisijos narys;
1.27. Pretendentų (į prokurorus) egzaminų komisijos narys;
1.28. Lietuvos banko valdybos nariai;
1.29. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojai;
1.30. Lietuvos kariuomenės vadas;
1.31. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojai;
1.32. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius;
1.33. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojai;
1.34. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius;
1.35. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas;
1.36. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai;
1.37. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai;
1.38. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai;
1.39. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas;
1.40. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariai;
1.41. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius;
1.42. Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas;
1.43. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkas;
1.44. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nariai;
1.45. Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas;
1.46. Lietuvos heraldikos komisijos nariai;
1.47. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai;
1.48. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas;
1.49. Lietuvos Respublikos ministrai;
1.50. Lietuvos Respublikos diplomatiniai atstovai užsienio valstybėse;
1.51. Lietuvos Respublikos diplomatiniai atstovai prie tarptautinių organizacijų;
1.52. Lietuvos Respublikos specialiųjų misijų nariai;
1.53. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nariai;
1.54. Valstybės apdovanojimų tarybos nariai;
1.55. Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sekretorius;
1.56. Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos nariai.

2. Pareigybės, į kurias Lietuvos Respublikos Prezidentas asmenį teikia:
2.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas;
2.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkai;
2.3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai;
2.4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas;
2.5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas;
2.6. kandidatai į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus;
2.7. Lietuvos banko valdybos pirmininkas;
2.8. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius;
2.9. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys;
2.10. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas;
2.11. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nariai;
2.12. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariai.

3. Asmenys, kurie laikinai skiriami ar teikiami į šio sąrašo 1–2 punktuose nurodytas pareigybes, kai nėra paskirtų nuolat šias pareigas einančių asmenų.

Informacija atnaujinta 2022.05.05 16:01