Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Seimui svarstyti pateikta Prezidento Mokslo ir studijų ir Švietimo įstatymų pakeitimų iniciatyva

2021-10-19

Seimui antradienį svarstyti pateiktos Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos Mokslo ir studijų ir Švietimo įstatymų pataisos. Prezidento įstatyminės iniciatyvos tikslas – aukštesnė vidurinio išsilavinimo kokybė kiekvienam Lietuvos moksleiviui  ir sistemiška perėjimo tarp švietimo grandžių ir mokymosi visą gyvenimą sistema, kuri platesniam ratui asmenų užtikrintų galimybes pasirengti ir studijuoti aukštojo mokslo studijų programose.

Prezidento nuomone, reikia siekti kokybiškesnio vidurinio išsilavinimo kiekvienam Lietuvos moksleiviui, todėl šalies vadovas siūlo sukurti sistemą, kuri užtikrintų, kad po tarpinių pasiekimų vertinimų mokiniai ne tik sužinotų rezultatus, bet ir jų pagrindu būtų sudaromi individualūs mokymosi pasiekimų planai, kuriems įvykdyti būtų skiriamos papildomos ugdymo valandos.

Šalies vadovas taip pat siūlo kelti vidurinio išsilavinimo kartelę ir įstatyme nustatyti, kad vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius ne du mokyklinius brandos egzaminus, o du brandos egzaminus, iš kurių bent vienas būtų valstybinis.

Prezidentas siūlo nustatyti, kad dalį trumpųjų studijų būtų galima skirti pasirengimui studijoms bakalauro pakopoje, taip sukuriant realų mechanizmą, kuris leistų asmenims pasiekti bakalauro pakopai numatytus reikalavimus per ilgesnį laikotarpį. Įgyvendinant socialinę dimensiją aukštajame moksle Prezidentas siūlo sukurti alternatyvius kelius studijų aukštosiose mokyklose siekti asmenims, kurie turi darbinės arba profesinės patirties.

Šalies vadovas taip pat siūlo suvienodinti stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas reikalavimus, nustatant, kad asmenys, priimami į aukštąją mokyklą, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.10.19 19:04

Atgal