Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentūroje paminėtas Lietuvos ir Rusijos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų 30-metis

2021-07-29

Ketvirtadienį Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė Lietuvos ir Rusijos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų derybų delegacijos narius į šios sutarties 30-mečio minėjimą Prezidentūroje.

1991 metų liepos 29 dienos sutartis, abiejų šalių parlamentų ratifikuota ir įsigaliojusi jau po galutinio Sovietų Sąjungos žlugimo, padėjo pamatus vėlesniems dvišaliams Lietuvos ir Rusijos susitarimams. Joje įtvirtinta ir Lietuvos teisė „savarankiškai įgyvendinti savo suverenitetą gynybos ir saugumo srityje“, kas Lietuvai buvo lemtingai svarbu derybose dėl narystės NATO.

„Svarbu, kad tuometinė Rusijos vadovybė rado savyje jėgų pripažinti 1940 m. Lietuvai padarytą skriaudą ir įvardijo, kad, siekiant didesnio šalių tarpusavio pasitikėjimo, būtina pašalinti likusius aneksijos padarinius. Viso to nebūtų buvę, jei ne didžiulis Lietuvos derybininkų įdirbis, ruošiant sutarties tekstą ir atkakliai derantis dėl menkiausių jos politinių niuansų ir detalių. Šis darbas buvo įtemptas, sudėtingas, galbūt ne visada malonus, tačiau nepaprastai reikalingas“, - sakė šalies vadovas.

Prezidento teigimu, šios sutarties dėka, Lietuva turi galimybę atmesti įžūlius melus, kurie šiandien kenkėjiškai skleidžiami apie 1940 m. okupaciją, ir reikalauti, kad Rusija toliau laikytųsi sutartinių įsipareigojimų.

Sutarties 30-mečio proga Lietuvos Respublikos Prezidentas įteikė valstybės apdovanojimus Lietuvos ir Rusijos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų derybų delegacijos nariams Česlovui Vytautui Stankevičiui, Egidijui Jarašiūnui, Vladimirui Jarmolenko, Valdemarui Katkui, Liudvikui Narcizui Rasimui (Rasimavičiui), Vytautui Sinkevičiui, Kęstučiui Glaveckui (po mirties), Juozui Karveliui (po mirties).

Minėjime taip pat dalyvavo Lietuvos ir Rusijos sutartį pasirašęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, bei tuometiniai aukšti šalies pareigūnai - LR Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius ir  LR užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.07.29 15:56

Atgal