Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidentas pakvietė V. Sinkevičių aktyviau kelti branduolinės saugos klausimus Europos Komisijoje

2020-07-03

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Komisijos (EK) nariu Virginijumi Sinkevičiumi, atsakingu už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. Susitikime aptartos EK darbotvarkės iniciatyvos aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje, derybų dėl Daugiametės finansinės programos ir Europos gaivinimo instrumento eiga, Astravo AE klausimai, neseniai priimta ES bioįvairovės strategija, ekologinė situacija Baltijos jūroje.

Šalies vadovas pabrėžė, kad tiek ambicingai ES darbotvarkei įgyvendinti, tiek kovai su COVID-19 pandemijos ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis reikalingas ambicingas ES daugiametis biudžetas ir objektyviais kriterijais paremtas, teisingas bei efektyviai veikiantis Europos gaivinimo instrumentas. „Daugiametis ES biudžetas neturėtų būti formuojamas gaivinimo instrumento sąskaita“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas pažymėjo, kad didesnis finansavimas turi būti skiriamas Sanglaudos politikai ir žemės ūkiui, sutartiniams ES įsipareigojimams – Kaliningrado specialiai tranzito programai ir Ignalinos AE uždarymui – įgyvendinti. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina suvienodinti tiesiogines išmokas ES ūkininkams, taip užtikrinant vienodas konkurencines sąlygas ES vidaus rinkoje. 

Susitikime paliestas branduolinės saugos klausimas ES kaimynystėje. Prezidentas akcentavo, kad 2019 m. gruodžio mėn. Europos vadovų sutartos išvados, kad visi trečiosiose šalyse esantys įrenginiai turi atitikti aukščiausius aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus, privalo būti įgyvendintos, o elektra, pagaminta nesaugiose elektrinėse, neturi patekti į ES vidaus rinką.

Aptarta EK aplinkosaugos ir klimato kaitos darbotvarkė bei tokios naujos iniciatyvos kaip priimta ES bioįvairovės strategija, rengiama ES cheminių medžiagų strategija. V. Sinkevičiui padėkota už veikloje demonstruojamą išskirtinį dėmesį ekologinei situacijai Baltijos jūroje, kuri yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. 

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.07.03 11:02

Atgal