Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos žodis Baltijos kelio 30-mečiui skirtame renginyje Saločiuose

2019-08-23

Jūsų Ekscelencija Latvijos Prezidente, mieli Lietuvos žmonės,

Dārgie Latvijas brāļi un māsas,

nuoširdžiai sveikinu Jus, minint vieną reikšmingiausių datų mūsų šalių laisvės istorijoje – 30-ąsias Baltijos kelio metines.

Šiandien su Latvijos Prezidentu susitikome prie mūsų šalių sienos, prisimindami ir simboliškai pagerbdami visų Baltijos šalių laisvės troškimą, kovą prieš okupacinį režimą ir bendrą siekį kurti nepriklausomas, pasaulio pripažintas ir gerbiamas valstybes.

Prieš trisdešimtmetį, šią dieną, aš stovėjau Baltijos kelyje su savo tėveliais ir žmona Diana. Prasmingas sutapimas, kad praėjusį kartą, taip kaip ir šiandien, susikibome rankomis prie Lietuvos ir Latvijos sienos.

Niekada nepamiršiu to vienybės ir įkvėpimo jausmo, kurį pajutau įsiliejęs į 650 kilometrų gyvąją grandinę tarp Baltijos šalių sostinių. Štai jau daugiau nei trisdešimt metų esame susikibę rankomis su žmona Diana, taip pat susietos mūsų šalys – Lietuva, Latvija ir Estija. Stovime drauge tris dešimtmečius, kad palaikytume, sustiprintume vienas kitą ir kad kiekvienas naujas mūsų žingsnis būtų tvirtesnis ir ryžtingesnis.

Šiemet sukanka 80 metų nuo to tragiško meto, kai Molotovo ir Ribentropo paktas suskaldė Europą ir slapti protokolai nulėmė mūsų šalių okupaciją. Negalime to pamiršti ne tik kaip negyjančio skaudulio, bet ir kaip fakto, davusio mums impulsą kovoti prieš ir ginklais, ir taikia valia, viltimi ir vienybe. 

Žingsniai nepriklausomybės link nebuvo lengvi, prasidėjo nedrąsiai kaip kaskart mūsų širdyje gimstanti nuojauta, jog turime padaryti kažką teisinga.

Dešimtmetį po Antrojo pasaulinio karo vykusi miško brolių rezistencija brandino mūsų pasiryžimą, širdyse kaupėsi nuoskaudos, jas rašėme „Katalikų bažnyčios kronikoje“. Tai padėjo pamatus ryžtingam nepriklausomybės siekiui, žmogaus teisių gynėjų organizacijoms kaip Helsinkio grupė.

Pirmasis visų Baltijos šalių vienybės įrodymas kovoje prieš okupacinį režimą ir pasaulį skaldančią galią buvo „45 pabaltijiečių memorandumas“. Trijų šalių atstovų parašai ant dokumento dar 1979 metais išrašė mūsų ateitį, o susikabinimas rankomis Baltijos kelyje po dešimtmečio tapo kiekvieno jame stovinčio asmens parašu nepriklausomybės dokumente.

Baltijos kelias – tai bendrumas, vienybė ir telkianti jėga. Jis nešė laisvės trokštančių žmonių žinią pasauliui – kad esame drąsūs ištiesti ranką vieni kitiems, kur pasaulyje bebūtume, kad kartu kurtume nepriklausomas, laisvas ir sėkmingas mūsų šalis.

Baltijos kelią aš pavadinčiau stebuklu, sukurtu tylių žmonių, kasdienius darbus dirbančių kantriai ir atkakliai, geriausia taip, kaip jie gali. Tai – simbolis, kokia stipri gali būti tylioji Lietuva, tyliosios mūsų šalys. Jei įgyvendinome Baltijos kelią, tik pagalvokime, kiek dar kartu galime pasiekti...

Savo rankomis mes jungėme tai, ką skaldė galingiausi pasaulio režimai, stipresnės jėgos pasaulis nebuvo sukūręs. Dabar Baltijos kelias įkvepia kitas tautas taip pat kaip mes siekti savo svajonės.

Asmeniškai ir visos Lietuvos vardu noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie buvo Baltijos kelio tėvais, padėjo organizuoti šį legendinį istorinį įvykį, nepabūgo rizikuoti savo gyvenimais dėl tikslo, didesnio nei jie patys, – mūsų visų laisvės.

Nuoširdi Lietuvos padėka Arūnui Grumadui, Angonitai Rupšytei, Algimantui Norvilui, Aleksandrui Abišalai, Ryčiui Mykolui Račkauskui, Algirdui Mulevičiui, pilotui, barsčiusiam gėles Baltijos kelyje, Vytautui Tamošiūnui ir Algimantui Plitninkui, kurio, deja, jau nėra tarp mūsų.

Likime vieni kitiems ištiesę rankas, susisieję širdimis – vieningi, tvirti ir atsakingi už savo laisvę.

Ačiū.

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2019.08.23 18:54

Atgal