Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis Regionų forume

2020-09-03

Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke,

Gerbiamas Ministre Pirmininke,

Gerbiami Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento nariai, politinių partijų pirmininkai,

Brangūs savivaldybių merai, Regionų forumo dalyviai ir svečiai,

džiaugiuosi turėdamas galimybę dar kartą Jus pasveikinti po atkurtų Valdovų rūmų skliautais. Kaip ir prieš metus panašiu metu, susirinkome aptarti didžiausių iššūkių, tenkančių mūsų regionams ir savivaldybėms. Mintimis ir žodžiais ieškosime galimybių sparčiau kurti gerovę miestelių, kaimų ir vienkiemių Lietuvoje.

Pernai Regionų forume kalbėjome apie vidaus sandorius, savivaldybių finansinį savarankiškumą, dialogo tarp skirtingų valdymo lygmenų siekį, individualizuotą požiūrį į skirtingas savivaldybes ir regionus. Dalį šių klausimų per metus pavyko išspręsti, dalį tebesprendžiame, kiti reikalauja kasdienio dėmesio ir darbo.

Šiais metais vienas kertinių diskusijų žodžių yra savarankiškumas. Dalis iš Jūsų jau turėjote galimybę išgirsti, kaip programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai apibendrino Prezidentūroje įgyvendinto projekto rezultatus. Kiti su atliktais tyrimais ir pateiktais pasiūlymais galėsite susipažinti artimiausioje ateityje – neabejoju, kad apie juos kalbėsime dar ne kartą. Pats asmeniškai susipažinau su šia studija ir tikrai dar kartą dėkoju talentingam jaunimui, kuris įdėjo daug nuoširdaus darbo ir atliko didelį analitinį darbą.

Kodėl šiandien verta pabrėžti savivaldybių savarankiškumo siekį? Priminsiu, kad veiksminga regioninė politika yra kelias į tvarų augimą bei kokybišką gyvenimą visos šalies teritorijoje. Puikiai žinome, kad savivaldybių savarankiškumo stiprinimas ir kompetencijų plėtra yra vienas iš būdų mažinti nelygybę, kurios Lietuvoje turime labai daug.

Savivaldybės yra nepaprastai svarbios, nes jos yra arti žmonių. Jos gali tapti pačia tikriausia demokratijos mokykla, įtraukdamos žmones į kasdienių problemų sprendimą ir, svarbiausia, parodydamos bendrų veiksmų rezultatus. Todėl negalime leisti, kad vietos valdžia Lietuvos žmonėms atrodytų nutolusi ar, dar blogiau, abejinga. Turime ieškoti būdų, kaip išjudinti politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą atokesnėse vietovėse ir regionuose.

Per trisdešimt Nepriklausomybės metų savivalda negavo pakankamai dėmesio. Ją nustelbė nacionalinės politikos dramos ir paveldėtas instinktas centralizuoti galią. Dėsninga, kad savivaldybės liko surištomis rankomis, nepajėgios veikti pakankamai efektyviai, kad atlieptų žmonių poreikius, ir dar stumiamos į šoną tiesmukais nurodymais iš Vilniaus.

Noriu Jus užtikrinti: man nėra pernelyg smulkių, dėmesio nevertų regionų politikos klausimų. Iki šiol su komanda aplankiau daugumą Lietuvos regionų, o likusiuose dirbsiu artimiausiu metu. Daugelį Jūsų sutikau ne kur kitur, o Utenoje, Plungėje, Kazlų Rūdoje, Akmenėje, Birštone ar Biržuose. Ne iš vieno girdėjau apie įsisenėjusias problemas – nepakankamai efektyvią regionų politiką, silpną tarpinstitucinį dialogą, suvaržytas savivaldybių galimybes veikti savarankiškai – bet taip pat ir apie neslūgstančią viltį, kad šios kliūtys anksčiau ar vėliau bus pašalintos. Matyt tie 60 procentų yra būtent Jūsų balsas.

Tikiu, kad visi kartu galime rasti būdų, kaip išplėsti savivaldybių savarankiškumą, kad jos, gerai išmanydamos vietos ypatumus, galėtų prisidėti prie atskirų regionų plėtros. Subsidiarumo principas turi galioti ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos mastu.

Postūmį sustiprinti pasitikėjimu ir partneryste grįstus santykius tarp centrinės valdžios bei vietos savivaldos institucijų duos bendras memorandumas, kurį šiandien pasirašys Seime atstovaujamų Lietuvos politinių partijų ir Lietuvos savivaldybių atstovai.

Šiuo dokumentu siekiame užtikrinti, kad esminiai centrinės ir vietos valdžios partnerystės tikslai nepasimestų politinių ciklų kaitoje. Džiaugiuosi, kad visi kartu pagaliau atsigręžiame į regionus ir įsipareigojame stiprinti savivaldą.

Tikiuosi, kad vietos valdžios institucijos jau netolimoje ateityje galės naudotis didesnio savarankiškumo suteiktomis galimybėmis.

Linkiu, kad kartu su savarankiškumu vietos savivaldoje atsirastų vietos ir didesnei atsakomybei, skaidrumui, vietos žmonių įtraukimui bei nuoširdžiam įsiklausymui į jų poreikius. Kitaip šios grandinės – centrinės valdžios, savivaldybių ir vietos bendruomenių atsivėrimas neveiks, nes veiks tik viena grandis. Jei žmonių balsas nėra girdimas, visa grandinė sutrūkinėja.

Tik tokiu atveju galėsime kalbėti apie iš tiesų stiprią savivaldą. Nuo apačios, iki viršaus.

Tegul būsimos reformos tarnauja ir atskirų regionų, ir visos Lietuvos žmonių gerovei!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2020.09.03 16:09

Atgal