Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis Laisvės dienos minėjime

2021-08-31

Mieli Lietuvos žmonės,

šiandien minime Rugpjūčio 31-ąją – Lietuvos laisvės dieną. Kiekvienais metais ši data mums pasakoja apie svetimos kariuomenės pasitraukimą, galutinai užbaigusį tamsų okupacijų laikotarpį. Praėjus 28 metams, mes vis dar sveikiname vieni kitus, didžiuodamiesi šiuo svarbiu pasiekimu.

Tačiau laisvė nėra ir niekada nebus baigtinis taškas valstybės ir tautos istorijos erdvėje. Laisvė – tai kelias, kurį kadaise pradėjome ir kuriuo eisime dar ne vieną šimtmetį. Ir nors ją gali atspindėti konkreti istorinė data, tikroji laisvės didybė atsiskleidžia tik ilgesnėje istorinėje perspektyvoje.

Simboliška, kad būtent šiandien netekome signataro Kazimiero Motiekos – drąsaus žmogaus, kuris Sovietų Sąjungos deputatų suvažiavime pirmasis pareikalavo grąžinti Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo išties laisvo žmogaus laisvas veiksmas, tapęs dar vienu proveržiu ilgoje mūsų visų Laisvės byloje.

Tokių akimirkų matėme ir daugiau. Šiandien taip pat verta prisiminti 1992 metų Gedulo ir vilties dieną, kai tauta išreiškė savo laisvą valią dėl svetimos kariuomenės išvedimo. Laisvė su mumis buvo ir 1991-ųjų sausį, kai beginkliai piliečiai stojo prieš sovietų tankus, ir 1990-ųjų kovą 11-ąją Seimo posėdžių salėje, ir per Sąjūdžio mitingus.

Laisvė mus nenugalėtus lydėjo tiek prie Adomo Mickevičiaus paminklo, tiek ir į sovietinių kalėjimų kameras. Laisvės liepsna skaisčiai švietė Gulago barakuose ir partizanų bunkeriuose, Birželio sukilime ir Nepriklausomybės kovose, Didžiajame Vilniaus Seime ir XIX amžiaus kovose.

Laisvė visada buvo su mumis. Ji niekur nedingo nei tamsiausios priespaudos metais, nei per baisiausias žudynes, nei per gražiausius tautinės dvasios pakilimus.

Laisvė tebėra su mumis. Net ir tada, kai abejojame, nesutariame, sukamės vietoje, ji tebėra su mumis. Dvejonės anksčiau ar vėliau praeina, bet tai, kas svarbiausia, išlieka.

Šiandien mes galime nesutarti dėl daugelio dalykų – tokia yra demokratijos prigimtis ir jos kaina. Tačiau kai po dešimties ar dvidešimties metų pažvelgsime atgal, tikiu, ryškiausiai prisiminsime ne politinius susiskaldymus ar priešpriešas, o tai, kas mus vienijo. Tai, ką sugebėjome pasiekti kartu kaip tauta.

Neatsitiktinai Laisvės dieną šiandien minime būtent Lukiškių aikštėje, kur vieną dieną, neatlaikę tautos laisvės troškimo, lūžo svetimųjų primesto Lenino keliai. Ši vieta simbolizuoja, ką galime pasiekti, sujungę jėgas ir pasišventę kovai su neteisybe.

Neslėpsiu, man asmeniškai apmaudu, kad, nugriovę priespaudos simbolį, mes iki šiol nesugebame čia įamžinti Laisvės ir kovojusių už ją atminimo. Nerandame sutarimo dėl deramos tautos galios ir valios išraiškos. Paskendę tuščiuose ginčuose, jau 30 metų trypčiojame vietoje, nerasdami išeities.

Tačiau aš tikiu, kad ir tai praeis. Argi gali būti kitaip, kai esame atsidūrę autoritarinių režimų apsuptyje ir kai mūsų valstybės sienos patiria įžūlias atakas?

Būtent dabar neblėstantis laisvės idealas vėl galingai kyla prieš mūsų akis. Nesibaidykime jo. Drąsiai ženkime pirmyn. Tieskime amžiną Lietuvos tautos ir valstybės laisvės juostą. Kurkime ir puoselėkime savo valstybę!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.09.24 11:58

Atgal