Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo kalba Ukrainos reformų konferencijoje

2021-07-07

Jūsų Ekscelencija Ukrainos Prezidente Volodymyrai Zelenski,

Gerbiamasis Europos Vadovų Tarybos Pirmininke Charles Micheli,

Ekscelencijos, ponios ir ponai,

sveiki atvykę į ketvirtąją Ukrainos reformų konferenciją Vilniuje!

Šiandien tęsime prieš ketverius metus Londone pradėtą darbą.

Ši konferencija vėl subūrė įžymius delegatus iš Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų ir daugelio suinteresuotų šalių. Taip pat džiaugiuosi matydamas pilietinės visuomenės organizacijų, verslo bendruomenės, idėjų kalvių, žiniasklaidos ir Ukrainos diasporos atstovus.

Mes visi turime tą patį tikslą – remti Ukrainos politines ir ekonomines reformas. Kartu turime pasiųsti aiškią žinią, kad stipresnei Europos ir euroatlantinei šeimai reikia stiprios Ukrainos!

Ukraina turi atlikti svarbų vaidmenį platesniame europiniame ir pasauliniame kontekste. Ukraina – didelė šalis, galinti padaryti stiprų postūmį regioniniam vystymuisi ir ekonominiam augimui.

Todėl tarptautinės bendruomenės strateginis interesas yra demokratinės Ukrainos valstybės turtinga ateitis, sukurta ant tvirto europinio, taisyklėmis grįsto ir į rinką orientuoto pagrindo. Bendradarbiavimas su Ukraina ir parama jos pertvarkai turi likti tarptautinės darbotvarkės sudedamąja dalimi.

Šis forumas suteikia puikią galimybę pademonstruoti iki šiol pasiektą pažangą. Po paskutinių Prezidento ir Parlamento rinkimų naujoji Ukrainos vadovybė pateikė ambicingų modernizavimo iniciatyvų. Nepaisant netikėto COVID-19 pandemijos protrūkio bei nesiliaujančios Rusijos agresijos Rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos, Kijevas parodė tvirtą ryžtą siekti reformų.

Prieš dvejus metus Toronte vykusioje Ukrainos reformų konferencijoje pristatytoje vizijoje Ukrainos vadovai teigė, kad piliečių gerovė yra reformų proceso esmė. To galima pasiekti tik sukūrus gerai veikiančią rinkos ekonomiką, sustiprinus visuomenės atsparumą, siekiant europinės ir euroatlantinės integracijos, stiprinant demokratiją ir teisinę valstybę bei kovojant su korupcija. Mes esame čia, kad padėtume ukrainiečiams atlikti visas šias užduotis.

Viena svarbiausių užduočių – skatinti teisingumą kaip pamatinę moralinę vertybę. Pasitikėjimo Ukrainos teismų sistema stiprinimas, su korupcija kovojančių institucijų nepriklausomumo ir veiksmingo veikimo užtikrinimas, privatizacijos proceso išaiškinimas, neteisėto praturtėjimo kriminalizavimas – visa tai būtina, siekiant veiksmingo valstybės funkcionavimo.

Šiandien aptarsime perspektyvas daugelio kitų reformų, būtinai reikalingų decentralizavimo, žemės rinkos, viešojo administravimo, valstybinių įmonių veikimo srityse ir energetikos sektoriuje. Visa tai turėtų padėti sukurti stipresnę, veiksmingesnę ir atsparesnę valstybę.

Taip pat ypatingą dėmesį turėtume skirti Europos Sąjungos ir Ukrainos bendradarbiavimo darbotvarkei bei saugumo ir gynybos sektorių reformoms kaip kertiniams Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos akmenims. Mums reikia aiškios vizijos, kaip Ukraina gali prisidėti prie Europos šeimos ir kaip ji gali priartėti prie Europos Sąjungos bei NATO.

Suprantama, integracija reiškia abipusę naudą. Ukrainai reikia apibrėžti galutinius tikslus, jų siekti ir planuoti, o tarptautinė bendruomenė tikisi būti patikinta, jog tvarus ir nuoseklus reformų procesas tęsiasi.

Kovo mėnesį savo oficialaus vizito Kijeve metu atkreipiau dėmesį į didelius Ukrainos visuomenės lūkesčius. Plataus užmojo reformų darbotvarkė leidžia neprarasti vilties ir mobilizuoja žmones. Būtų pražūtinga, jeigu Orumo revoliucijos paskatintas optimizmas pamažu išnyktų. Negalime sau leisti naujų nusivylimų!

Todėl norėčiau visiems Jums nuoširdžiai padėkoti už dalyvavimą šioje konferencijoje. Linkiu įgyvendinti prasmingus pokyčius Ukrainoje ir platesnėje regiono dalyje. Susitarkime dėl naujų įvykdomų reformų tikslų ir pasiruoškime naujiems proveržiams Ukrainos reformų konferencijoje Lugane.

Dėkoju!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.07.30 09:37

Atgal