Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo kalba Transatlantinio energetinio bendradarbiavimo konferencijoje

2019-10-07

Gerbiamasis Sekretoriau Perry,

Ministrai,

Gerbiami svečiai,

Ponios ir ponai,

man didelė garbė pasveikinti Jus visus pradedant antrąjį Partnerystės Transatlantiniam energetikos bendradarbiavimui (P-TEC) ministrų susitikimą. Pakvietę 24 valstybes glaudžiau bendradarbiauti džiaugiamės šia puikia galimybe siekti bendros darbotvarkės įgyvendinimo.

Darau prielaidą, kad čia nėra nei vieno energetikos ministro ar įmonės vadovo, kuris nebūtų ypač susidomėjęs transatlantiniu bendradarbiavimu energetikos srityje. Toks dialogas dar niekada nebuvo toks svarbus, ypač toms valstybėms, prieš kurias energetikos ištekliai naudojami kaip geopolitinis ginklas. Esu įsitikinęs, kad pasinaudoję P-TEC iniciatyva rasime būdų, kaip įveikti šią ilgalaikę nesaugumo būseną.

Šis siekis, be abejo, nėra vienintelė priežastis, dėl kurios susirinkome Vilniuje. Tvarus ir atsparus energetikos sektorius ir gerai integruota infrastruktūra yra ekonominio augimo ir klestėjimo pagrindas. Taip išliks ir artimiausiu laikotarpiu. Dedame visas pastangas, kad visi kartu jį stiprintume.

Vos prieš metus Bukarešte pradėta P-TEC iniciatyva siekiama suburti politikos formuotojus, suinteresuotus pilietinės visuomenės subjektus ir verslo lyderius iš skirtingų šalių. Šią naują bendradarbiavimo platformą pristačius JAV energetikos sekretoriui Rickui Perry, stebėjome sparčią darbo pažangą. Tačiau būtina glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant aktualiausius energetinio saugumo klausimus.

Fragmentuota infrastruktūra, įtakos siekiantys energijos tiekėjai ir kibernetiniai iššūkiai, investicijų pritraukimas ir sektoriaus modernizavimas – tai uždaviniai aktualūs daugeliui valstybių. Siekiame labiau diversifikuotos, integruotos, inovacijomis paremtos ir konkurencingos energijos rinkos. Mums reikalinga švaria energija paremta ateitis.

Šiandieną turime galimybę visi kartu plėtoti šią bendradarbiavimo platformą. Ji padės sustiprinti transatlantinius ryšius, įgyvendinti Europos energetikos ir klimato tikslus bei sukurti tvarią bendrą Europos energetikos rinką.  Taip pat tai - proga įvardinti strateginius energetikos sektoriaus projektus ir pritraukti finansavimą. Siekdami geriausių rezultatų, skatinsime technologijų ir sėkmingos praktikos mainus.

P-TEC iniciatyva bus naudinga ES ir JAV Energetikos tarybai, kadangi siekiame tų pačių tikslų - skatinti globalių energetikos rinkų skaidrumą, atvirumą ir saugumą, diversifikuoti energetikos šaltinius, tiekėjus ir energijos tiekimo kelius, taip pat skatinti bendradarbiavimą technologijų srityje ir inovacijas, susijusias su švaria energija.

Leiskite priminti, kad Baltijos šalys jau įgyvendina daugelį Europos Sąjungos ateičiai svarbių strateginių energetikos projektų. Mūsų tikslas – tapti pavyzdiniu tvirtesnio transatlantinio bendradarbiavimo energetikos srityje regionu.

Vakar Lietuva, Estija, Latvija ir Jungtinės Amerikos Valstijos susitarė dėl reguliaraus aukšto lygio dialogo energetikos srityje P-TEC ministrų susitikimų metu. Esu tikras, kad tai paskatins mus aptarti Baltijos šalyse įgyvendinamus energetikos projektus, užmegzti ryšius tarp verslo ir politikos formuotojų ir įvertinti regiono energetinio saugumo iššūkius.

Artimiausiu metu ypatingas dėmesys bus skiriamas strateginės Baltijos valstybių energetikos infrastruktūros kibernetiniam saugumui. Džiaugtumėmės svarbesniu Jungtinių Amerikos Valstijų vaidmeniu teikiant Baltijos šalims politinę ir techninę paramą.

Laikas mums nuolat kartoja istorijos pamoką, kad Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra stipresnės, saugesnės ir sėkmingesnės veikdamos kartu. Šia mintimi norėčiau baigti savo kalbą ir palinkėti visiems kuo geriau išnaudoti šios dienos renginio teikiamas galimybes.

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2019.10.07 09:37

Atgal