Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo kalba „Auksinių feniksų“ apdovanojimų ceremonijoje Vilniaus rotušėje

2021-12-06

Gerbiami laureatai, ceremonijos dalyviai ir svečiai,

man nepaprastai malonu Jus pasveikinti šioje prasmingoje šventėje.

Šiandien dėkojame tiems, kurie savo kasdieniu darbu kultūros bendruomenėse mezga partnerystės tinklus, plėtoja pasitikėjimu ir įsiklausymu grįstą dialogą ir savo pavyzdžiu liudija kultūros reikšmę bei prasmę kiekvienam iš mūsų, kaip ir visai pilietinei šeimai – mūsų Lietuvai.

Į bendruomenes ir jų lyderius gręžiamės, ieškodami įkvėpimo, palaikymo ir erdvės saviems atradimams skleisti. Kultūra pasirodo kaip mus visus jungiantis neišsenkančios šviesos, įkvėpimo ir šilumos šaltinis.

Šiandien žinome, kad kultūra, visiems prieinama nepriklausomai nuo jų socialinės ir ekonominės padėties ar gyvenamosios vietos, yra esminė bendruomenių gyvybingumo sąlyga. Maža to, ankstyvojo skaitymo ir kitos drauge išgyventos kultūrinės patirtys prisideda prie aktyvios ir pilietiškos visuomenės, besididžiuojančios savąja valstybe, jos kultūra bei kalba, klestėjimo.

Su kultūra ir kultūroje esame tiesiog stipresni.

Todėl kultūros centrams tenka didžiulė atsakomybė telkti bendruomenes, kultūros ir meno profesionalus bei mėgėjus, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius ir mūsų valstybės užsibrėžtą raidos kryptį. Ir toliau remsimės į Jus, siekdami įtraukti į kultūros verpetą vietos bendruomenes joms atpažįstamose ir priimtinose erdvėse.

Tolygi kultūros raida visoje Lietuvoje galima tik „iš apačios“ – kuriant galimybes žmonėms savo gyvenamojoje aplinkoje išreikšti savuosius talentus, sudarant sąlygas plėtoti ir atskleisti jų savitumus ir regioninę tapatybę, pritraukiant naujas auditorijas per kultūrinio turizmo plėtrą ar edukacijos veiklas. Viso to neįmanoma įsivaizduoti be aktyvaus Lietuvos kultūros centrų indėlio.

Mielieji,

atsakomybę už rytojaus bendruomenių tvarumą bei gyvybingumą savo rankose laikome jau šiandien.

Todėl dar kartą tariu kiekvienam Lietuvos kultūros centrų veiklos dalyviui „ačiū“ už pasiaukojamai, entuziastingai ir profesionaliai vykdomą misiją.

Linkiu Jums neblėstančio pasiryžimo, susitelkimo ir dar didesnio užmojo ateityje!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.12.10 15:15

Atgal