Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba per susitikimą su lietuvių bendruomene Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Čikagoje

2021-09-23

Mieli tautiečiai lietuviai,

man didelė garbė lankytis istorinėje Amerikos lietuvių bendruomenės sostinėje.

Markèto parko apylinkės, o ypač Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija, atspindi ilgą laiką Čikagoje puoselėtą lietuvybės dvasią. Būtent čia formavosi ir stiprėjo JAV lietuvių bendruomenė, šiemet švenčianti savo veiklos 70-metį.

Džiaugiuosi matydamas, kad vietos bendruomenė išlieka aktyvi ir toliau buriasi prie šios didingos bažnyčios.

Esu nuoširdžiai dėkingas visiems tiems, kurie daugelį metų kantriai dirbo, kad Naujojo pasaulio dirvoje sudygtų ir vaisių duotų lietuviškos kultūros sėklos.

Dėkoju tiems, kurie aktyviai veikė lietuviškose organizacijose, užsiėmė kultūrine ir moksline veikla, leido lietuvišką spaudą, puoselėjo lietuviškas tradicijas, steigė sekmadienio mokyklas, galų gale – savo vaikus auklėjo lietuvybės dvasia. Žinau, kad daugelis Jūsų ir toliau tęsia šias veiklas.

Dėkoju ir tiems, kurie nepaliaujamai puoselėjo svajonę apie nepriklausomą Lietuvos valstybę, rinko materialinę paramą, telkė intelektualus, būrė politinius sąjungininkus, aktyviai siekė ir palaikė sovietinės okupacijos nepripažinimą.

Jūsų parama buvo neįkainojama, mūsų tautai siekiant atgauti Nepriklausomybę. Ji gali būti ne mažiau svarbi ir šiomis dienomis, kai Lietuva gyvena sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje, patiria nedraugiškų režimų spaudimą, hibridines atakas, jaučia Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę.

Todėl kviečiu JAV lietuvių bendruomenę dar garsiau ir plačiau kalbėti apie Lietuvai kylančius iššūkius ir aktyviai ieškoti atramos aukščiausiose valdžios institucijose.

Gerbiamieji,

kreipiuosi į Jus, jausdamas iš gyvų Jūsų bendruomenės istorijos puslapių sklindančią jėgą. Jūsų gyvenimo Jungtinėse Valstijose patirtis leidžia geriau įvertinti aktualijas. Ne tik galime, bet ir turime ja pasiremti, galvodami apie lietuvių tautos ateitį.

XXI amžiuje, mūsų tautiečiams dar plačiau pasklidus visame pasaulyje, vis svarbesnis tampa klausimas: ką iš tiesų reiškia būti lietuviu?

Būtent Jūs, Amerikos lietuviai, geriau nei kas kitas žinote, kad būti lietuviu nereiškia gimti ir nepertraukiamai gyventi Lietuvoje. Būti lietuviu nereiškia atitikti griežtus kilmės, tikėjimo ar išvaizdos kriterijus. Būti lietuviu nereiškia nepriekaištingai kalbėti lietuviškai, lietuviškai mąstyti ar sapnuoti.

Ne, apibrėžti lietuviškąją tapatybę – gerokai sudėtingiau. Šiandien ji yra ne tik daugiabalsė, bet ir daugiakalbė. Šiandien ji yra išties globali ir jungia skirtingų šalių bei žemynų gyventojus, kurių dalis niekada nėra buvę nedidelėje šalyje prie Baltijos jūros.

Manau, kad pirmiausia mus vienija ne kas kita, o sąmoningas įsipareigojimas Lietuvos idėjai. Siekis gyventi ir dirbti dėl Lietuvos, kad ir kur būtume. Ryžtas iš kartos į kartą perduoti šeimos vertybes bei tautines tradicijas.

Tokį įsipareigojimą regėjome ir XIX amžiaus sukilimuose, ir pastangose atkurti Lietuvos valstybingumą, ir pasipriešinime sovietinei barbarybei, kuris ne vieną dešimtmetį buvo tęsiamas abipus Atlanto.

Šiandien Lietuva yra nepriklausoma, savo keliu žengianti valstybė – visateisė tarptautinių organizacijų narė. Lietuva taip pat išlieka ir į amžinybę mus kreipiančia idėja.

Kol pasaulyje bus lietuvių, bus ir Lietuva. Nesvarbu, kur gyvename, visi esame Lietuvos dalis. Esame viena tauta. Viena Lietuva.

Gerbiamieji,

puikiai žinome, kad XXI amžiaus lietuvis nėra varžomas valstybių sienų. Mūsų šaliai tapus Europos Sąjungos nare, jos piliečio pasas atveria daugybę durų, kurios anksčiau buvo uždarytos.

Laisvas lietuvių judėjimas yra realybė, kurios nepakeisime. Galime džiaugtis tuo, kad pastaruoju metu vis daugiau tautiečių grįžta į gimtąją šalį. Tačiau puikiai suprantame, kad ir ateityje lietuviai keliaus į užsienį mokytis, studijuoti, dirbti, gyventi, kurti šeimų.

Todėl didysis iššūkis šiandien – užtikrinti, kad išvykstantieji, jau išvykusieji, taip pat visų jų vaikai ir vaikų vaikai neprarastų savo Tėvynės. Nepamestų Lietuvos idėjos, kuri visada kviečia sugrįžti.

Pirmas žingsnis, kurį turime žengti, – įteisinti Lietuvos pilietybės išsaugojimą. Neabejoju, kad daugeliui pasaulio lietuvių tai leistų išlaikyti tvirtesnius ryšius su Lietuva.

Lietuviška pilietybė yra tas prigimtinis inkaras, kuris audringoje gyvenimo svetur jūroje prilaiko ir saugo lietuviškąją tapatybę. Ne visi ja naudojasi vienodai, ne visi ja naudojasi efektyviai, bet išsaugota ir karta iš kartos perduodama pilietybė visada palieka vilties, kad net ir sutrūkinėję, apleisti ryšiai dar gali būti atkurti.

Žinau, kad daugeliui Jūsų tai yra svarbi tema. Kai kam gali būti skaudu apie tai kalbėti. Tačiau aš, prisimindamas 2019 metų referendumą, kuriame 72 proc. balsavusiųjų pasisakė, kad lietuvis turėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę net ir gavęs kitos valstybės pilietybę, kviečiu Jus nenuleisti rankų.

Ir toliau turime bendromis jėgomis rengtis naujam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo. Jis galėtų įvykti jau 2024 metais, tačiau prieš tai būtina pasiruošti. Nepaprastai svarbu tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse skatinti mūsų rinkėjų pilietinį aktyvumą. Tikiu, kad JAV lietuvių bendruomenė, ir kiekvienas iš Jūsų, čia gali nuveikti tikrai daug.

Antras svarbus žingsnis, kurį turime žengti, siekdami išsaugoti išeivijos lietuvių ryšius su Lietuva, – lituanistinio švietimo stiprinimas. Šiuo metu pernelyg mažai užsienyje augančių lietuvių vaikų sistemingai mokosi lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos. Mūsų šalies kultūra lieka nepažinta. Tai kelia grėsmę ateityje prarasti didelę dalį lietuvių tautos.

Žinau, kad JAV lietuvių bendruomenė yra sukaupusi daug patirties plėtodama lituanistinį švietimą. Kviečiu ja aktyviai dalintis su kitomis tautiečių bendruomenėmis visame pasaulyje. Kiek tik galite, megzkite ryšius su viso pasaulio lietuviais, kalbėkite su jais, aiškinkite, kodėl verta vaikus mokyti lietuvių kalbos ir kokių galimybių tai atveria ateityje.

Mielieji,

užtikrinu Jus: Lietuvos valstybė pasirengusi atlikti savo darbų dalį. Siekiame, kad išeivijos lietuviai dar aktyviau įsitrauktų į modernios Lietuvos kūrimą. Vis drąsiau, labiau pasitikėdami savimi, kviečiame tautiečius sugrįžti – nebūtinai vien gyventi, mokytis ar dirbti Lietuvoje, bet ir prisidėti moksline ar kita profesine veikla, investicijomis.

Kiekvienas yra laukiamas. Kiekvienas gali rasti savo vietą Lietuvoje. Kiekvieną, net ir apsisprendusį likusį gyvenimą praleisti svetur, kviečiu apsilankyti protėvių žemėje ir savo akimis įsitikinti, kaip sparčiai Lietuva auga, keičiasi ir stiprėja.

Iki šiol visi kartu daug nuveikėme, kad nepriklausomą valstybę lydėtų sėkmė. Tikiu, kad Lietuva visada galės kliautis aktyviais, bendruomeniškais, patriotiškai nusiteikusiais Jungtinių Valstijų ir viso pasaulio lietuviais. Linkiu, kad pajėgtume ir toliau taip gražiai puoselėti įkvepiančią nemarios Lietuvos idėją, kaip tai metai iš metų daro Čikagos lietuviai.

Ačiū Jums!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.09.24 12:07

Atgal